NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotný, Jaroslav, 1939 duben 25.-
Narození 25. dubna 1939, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední ekonomická knihovna (nyní Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE) (1964-1972)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1972)

Biografická pozn. Narozen 25. 4. 1939 v Praze. PhDr., ředitel Ústřední ekonomické knihovny v Praze.
Źivotopis Narodil se 25. dubna 1939 v Praze do rodiny cukrářského dělníka. Dětství měl neradostné, jako sedmiletý přišel do styku s opuštěným bojovým nábojem, po němž došlo k rozdrcení pravé ruky. Její zbytek mu byl v zápěstí amputován a tři roky si pobyl v Jedličkově ústavu. V letech 1955 až 1959 docházel do Vyšší hospodářské školy v Praze 2, kde studoval obor ekonomika obchodu a výkupu. Po maturitě, kterou složil s vyznamenáním, absolvoval během pěti let Institut osvěty a novinářství University Karlovy v Praze, obor knihovnictví. Po složení státních zkoušek a obhájení diplomové práce Typový katalog I. díl Naučná literatura mu byl v roce 1964 udělen titul promovaný knihovník. Začátkem srpna 1964 nastoupil do Ústřední ekonomické knihovny (ÚEK) v Praze na místo samostatného odborného knihovníka v bibliograficko-zpravodajském oddělení. V říjnu 1967 přešel do oddělení doplňování a katalogizace ÚEK. V roce 1969 byl přímo podřízen řediteli ÚEK, vypracovával rešerše a podílel se na zpracování koncepčních materiálů k perspektivnímu zaměření bibliograficko-informační práce v celé Státní knihovně ČSR. Pracoval v celostátní komisi pro úpravu MDT v oblasti ekonomických věd, publikoval články a studie. V září 1970 byl pověřen výkonem funkce ředitele ÚEK od 1. října 1970, v prosinci 1970 bylo pověření změněno na jmenování. V červnu 1972 požádal o uvolnění z ředitelské funkce ze zdravotních důvodů. Uvolněn byl 1. srpna 1972 a odešel do Národní knihovny na místo hlavního knihovníka. V březnu 1973 přešel do Univerzitní knihovny do oddělení BIO a CEZL, kde zastával funkci redaktora retrospektivního soupisu zahraničních periodik.
Ve školním roce 1973/74 zahájil dvouleté postgraduální studium na katedře knihovnictví a vědeckých informací, které ukončil v prosinci 1975 s výborným prospěchem. V červnu 1977 byl promován na doktora filozofie. V letech 1980 až 1982 studoval obor automatizace systémů řízení na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. V březnu 1983 obhájil na této škole práci Návrh nové koncepce kódů-lokačních značek knihoven a informačních pracovišť pro adresné informační systémy. V červnu 1985 přešel ve Státní knihovně ze sektoru III (vedoucí Velinský) do sektoru I/9 (vedoucí Nešický), aby se podílel jako vedoucí odborného pracoviště na řešení úkolu automatizovaný systém zpracování fondů. Od března 1987 pracoval v oddělení VI/3 (oddělení analýzy a projekce) jako samostatný výzkumný pracovník až do konce roku 1988, kdy došlo k ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou. Psal do časopisu Knihovník, kde se zamýšlel nad koncepcí vysokoškolského studia knihovnictví (1967, s. 175-177) a nad využíváním knihovnických pomůcek pro poskytování informací v knihovně (1968, s. 145). Přispěl také do Ročenky Státní knihovny1970 informací o výstavách v ÚEK (s. 119-120) a do Ročenky 1973 statí K přípravě retrospektivního soupisu zahraničních periodik trvale uchovávaných na našem státním území (s. 203-207).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002501.htm ]