NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kunzová, Helena
Odkaz. forma Drbalová, Helena
Narození 10. listopadu 1925, Humpolec (okr. Pelhřimov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1947-1984)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1987-1990)

Biografická pozn. Narozena 10. 11. 1925 v Humpolci. Samostatná odborná knihovnice, bibliografka.
Źivotopis Narodila se jako Helena Drbalová 10. listopadu 1925 v Humpolci do rodiny inspektora Československých státních drah. Od mládí však žila v Praze v Nuslích. V letech 1937 až 1944 docházela na městské dívčí reálné gymnázium Krásnohorská v Praze. Od listopadu 1944 do března 1945 pracovala v textilní továrně J. Pollak jako pomocná dělnice a poté dva měsíce jako vychovatelka dětí v útulku pro mládež Milíčův dům. Po maturitě, kterou složila v září 1945, navštěvovala do července 1947 dvouletou státní knihovnickou školu zakončenou státní zkouškou. V lednu 1949 absolvovala doplňovací knihovnický kurz v Liberci. V letech 1946 až 1947 studovala obor anglický jazyk, historie a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy do 1. státnice. Když bylo knihovnictví na Filozofické fakultě zrušeno, pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v říjnu 1950 složila 2. státní zkoušku prokazující odbornou způsobilost pracovat v oboru lidové výchovy a osvěty. V tu dobu již několik let spolupracovala s časopisem Svazu českých knihovníků a přispěla do něho knižní recenzí (Knihovna, 1946, 1(10). s. 320). Do Národní a universitní knihovny v Praze nastoupila v říjnu 1947 jako smluvní knihovnická síla na třídění a sepisování knižních konfiskátů v oddělení výměny a záboru. V listopadu 1949 byla převedena do regulovaného služebního poměru a zpětně od listopadu 1948 jí příslušel titul aktuárská elévka. Pak pracovala na reorganizaci příručky. V březnu 1953 se provdala a užívala příjmení Kunzová, které Mědílek vzpomínající na to, že ji porazil motocykl, i jedna z Ročenek zkomolili na tvar Kuncová.
V roce 1956 pracovala v oddělení zpracování literatury Universitní knihovny a prováděla revizi jmenného popisu a věcný popis (historie, fyzika, matematika, tělesná výchova). Od února 1959 vedla jako samostatná odborná knihovnice referát jmenné katalogizace v oddělení zpracování literatury Universitní knihovny (I/2). Po rozdělení tohoto oddělení v roce 1968 byla jmenována vedoucí oddělení jmenného popisu, resp. oddělení jmenné katalogizace. Na základě pohovorů byla z této funkce odvolána k 1. květnu 1971. V prosinci 1974 prováděla jako externí pracovník likvidaci knihovny bývalé Univerzity 17. listopadu. V roce 1980 externě spolupracovala s Památníkem národního písemnictví na bibliografii J. Haška Do konce roku 1984, kdy odešla do důchodu, prošla ve Státní knihovně ČSR různými pracovišti v oboru zpracování fondů. Pořádala a budovala příruční knihovny ve studovnách, zabývala se jmennou a věcnou katalogizací, revizí cizojazyčné literatury. Věnovala se také bibliografické práci a v roce 1963 vypracovala bibliografii českých překladů do překladu díla H. Craiga Dějiny anglické literatury. V roce 1965 jí vyšla Bibliografie českých překladů z ruské sovětské beletrie jako součást 4. části Dějin ruské sovětské literatury. Ze samostatně otištěných prací lze jmenovat bibliografii americké literatury, která vyšla v Československu v letech 1945 až 1965. Bibliografie sestavená za spolupráce s Hanou Rybákovou byla přeložena do angličtiny a vydána k příležitosti 34. kongresu Mezinárodního PEN-klubu, který se konal v New Yorku v červnu 1966. Před odchodem do důchodu objednávala a zpracovávala přírůstky zahraničních bohemik. Jako důchodkyně měla v roce 1985 krátkodobý pracovní úvazek v konzervačním fondu Státní knihovny ČSR.
V letech 1987 až 1990 pracovala ve Státní pedagogické knihovně Komenského. V tu dobu již užívala příjmení Směřičková, když se vdala v roce 1981, a redakčně připravila vydání sborníku o 1. českém dívčím gymnáziu. Po roce 1990 byla jako důchodkyně zaměstnána v Ústavu pro výzkum motorových vozidel a v Ústavu geologie a geotechniky ČSAV. V letech 1992 až 1994 působila jako redaktorka České biblická společnosti, od dubna 1995 do konce roku 1996 byla zaměstnána v oddělení meziknihovních služeb v Národní knihovně.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002503.htm ]