NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šnýdr, Mirko, 1945-2015
Narození 7. června 1945, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 20. srpna 2015
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1966-1972, 1990-2013)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pražská odborová rada (1972-1990)

Biografická pozn. Narozen 7. 6. 1945 v Praze, zemřel 20. 8. 2015. PhDr., pracovník Národní knihovny ČR.
Źivotopis Narodil se 7. června 1945 v Praze do dělnické rodiny, jeho otec později pracoval na Ministerstvu školství a kultury. V roce 1962 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 10. Střední knihovnickou školu vystudoval dálkově a v červnu 1967 na ní složil maturitu. V roce 1973 absolvoval studium na katedře knihovnictví a vědeckých informací, obhájil diplomovou práci Diferenciace čtenářů a specializace výpůjčních služeb v univerzálních vědeckých knihovnách a byl promován. V roce 1984 složil rigorózní zkoušky a získal titul doktor filozofie. Před nastoupením základní vojenské služby byl zaměstnán v propagačním oddělení národního podniku Kniha. V Universitní knihovně v Praze pracoval od září 1966 do poloviny února 1972 jako knihovník v oddělení doplňování, pak v oddělení základních služeb, kde vedl agendu ztrát a náhrad, vymáhal nedobytné výpůjčky, delimitoval fond BMZ. V únoru 1972 byl uvolněn pro nově se zakládající knihovnu při Kabinetu odborářské výchovy na Pražské odborové radě. Řadu let pracoval v knihovně v Ústředním kulturním domě železničářů v Praze na Vinohradech. V osmdesátých letech publikoval v oblasti odborářské problematiky a práce s mladými. V srpnu 1990 se vrátil do Národní knihovny ČR. Měsíc pracoval jako samostatný odborný pracovník v sektoru knihovní fondy, pak byl vedoucím odborným pracovníkem v sektoru odbor služeb, od prosince 1993 byl v OSOF, od dubna 1996 vedl oddělení organizace a revize fondu v Odboru správy a ochrany fondu v Centrálním depozitáři.
Od října 2000 zastupoval ředitele Odboru správy knihovních fondů NK, od ledna následujícího roku byl jmenován ředitelem Odboru správy knihovních fondů. Po reorganizaci v roce 2004 byla změněna funkce ředitele na vedoucího oddělení rezervních fondů. Tuto funkci vykonával do konce roku 2011, od ledna 2012 pracoval v oddělení správy rezervních fondů a od července 2013 v oddělení centrální depozitní knihovny. Podílel se na budování databáze knihovnické terminologie. Zemřel 20. srpna 2015. Poslední rozloučení proběhlo 28. srpna 2015 v obřadní síni krematoria v Motole.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002504.htm ]