NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Volfová, Vlasta, 1925-
Narození 31. května 1926, Kladno (okr. Kladno)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1948-1988)

Biografická pozn. Narozena 31. 5. 1926 v Kladně. PhDr., knihovnice, bibliografické práce.
Źivotopis Narodila se 31. května 1926 v Kladně. Od roku 1937 docházela na reálné gymnázium ve svém rodišti. Od října 1944 do března 1945 byla nuceně nasazena jako pomocná síla ve Spojených ocelárnách. Po maturitě, kterou složila v září 1945, působila od října 1945 do srpna 1946 na obecné škole v Dřetovicích jako výpomocná učitelka. Potom studovala na státní knihovnické škole do léta 1948 a v září 1948 nastoupila jako smluvní knihovnická síla do Národní knihovny. V říjnu 1949 byla jmenována aktuárskou elévkou v Národní a universitní knihovně, od dubna 1950 byla v knihovně vedena jako správní zaměstnankyně. V Národní knihovně zpočátku věcně katalogizovala a psala charakteristiky publikací pro Bibliografický katalog, později byla bibliografkou a měla na starost technickou redakci Českých knih. V listopadu 1955 přešla do Universitní knihovny, v roce 1957 krátce pracovala v ÚVMKK a zahájila dálkové studium na katedře knihovnictví a novinářství. V červnu 1960 byla promována na promovaného filologa, když zpracovala rozsáhlou diplomovou práci Služby čtenářům v pražské Universitní knihovně v letech 1945-1959. Během vysokoškolského studia byla v roce 1958 přeřazena do oddělení základních služeb (výpůjční a čítárenské služby), o jehož činnosti napsala v roce 1959 zprávu do Ročenky Universitní knihovny v Praze (Praha: SPN, 1961, s. 156-160). Zpočátku byla referentkou pro správu příruček ve studovnách I.-III., řešila bibliografické úkoly na úseku MVS a mezinárodní výpůjční služby a připravovala libreta výstav. Zároveň vedla instruktorský sbor, sestavila Průvodce po Universitní knihovně v Praze a zastupovala vedoucí výpůjční a čítárenské služby.
Když bylo v lednu 1967 zřízeno oddělení meziknihovní výpůjční služby, stala se jeho vedoucí. V září 1969 navíc zastupovala ředitele Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. V prosinci 1970 byla promována na doktorku filozofie na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. V sedmdesátých letech vedla oddělení III/4 v sektoru služeb a speciálních služeb. V letech 1975 až 1979 byla členkou redakční rady Retrospektivního soupisu zahraničních periodik, od roku 1980 předsedala komisi meziknihovních služeb ČSR. Na konci října 1988 odešla do důchodu.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002516.htm ]