NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vodnařík, Oldřich, 1894-1980
Narození 18. června 1894, Sulíkov (okr. Blansko)
Úmrtí 28. března 1980, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Ústřední pedagogická knihovna (nyní součást Moravské zemské knihovny v Brně) (1945-1958)
Kralice nad Oslavou (okr. Třebíč) - Musejní spolek pro uchování bratrských tisků (1967-)

Biografická pozn. Narozen 18.6.1894 v Sulíkově u Boskovic, zemřel 28.3.1980 v Brně. PhDr., knihovník, historik Jednoty bratrské.
Źivotopis Narodil se jako jedno z dvojčat 18. června 1894 v Sulíkově, kde byl jeho otec nadučitelem. V letech 1905 až 1913 docházel na druhé české státní gymnázium v Brně a v červenci 1913 na něm maturoval s vyznamenáním. V roce 1915 složil zkoušku učitelské dospělosti, o tři roky později zkoušku učitelské způsobilosti pro měšťanské školy a v roce 1925 zvláštní zkoušku. V letech 1926 až 1930 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 1947 obhájil na Masarykově univerzitě v Brně disertaci Výsledek zkoumání náboženských představ chlapců měšťanských škol metodou úkolovou a dotazníkovou a byl promován na doktora filozofie. V roce 1919 učil na měšťanské škole v Brně Husovicích a od roku 1921 na měšťanské škole v Brně Židenicích, Staré Osadě. Na této škole zorganizoval protikuřácké a protialkoholní sdružení Antalnik. Abstinentní hnutí šířil také ve spolku Sdružení pevné vůle a byl členem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků na Moravě. Jako dobrovolný pracovník působil v Ústřední pedagogické knihovně v Brně v letech 1921 až 1930. S Františkem Pražákem sestavil první knihovní katalog, který byl vydán v prosinci 1925 a o němž L. J. Živný poměrně příznivě referoval v Časopise československých knihovníků. V červnu 1945 byl přidělen do Ústřední pedagogické knihovny. Nastoupil do metodického a bibliografického oddělení a do roku 1948 byl spoluredaktorem Knižních novinek. V roce 1948 byl členem redakce Výběru knih státní pedagogické knihovny a výstavní a tiskový referent Ústřední pedagogické knihovny. V roce 1949 prováděl výběr konfiskátů ze skladů Národní a universitní knihovny v Praze, vedl systematický katalog, spravoval oddělení konfiskátů, duplikátů a nezařazených knih a časopisů.
V pedagogické knihovně pracoval až do konce roku 1958, přičemž od října 1956 jako vedoucí oddělení věcného popisu. Po celou 2. světovou válku i po ní působil ve výboru Musejního spolku pro uchování bratrských tisků v Kralicích nad Oslavou. V roce 1967 převzal správu spolkové knihovny. Fond rozdělil na tři dílčí knihovny a se svými spolupracovníky přesignoval celý knižní fond. Zavedl formátové stavění knih, čímž částečně vyřešil nedostatek místa v depozitáři. Také doplnil Dílčí inventář knihovny. Z dalších aktivit lze uvést laické kázání v církvi českobratrské, předsedání spolku Betanie a abstinentnímu spolku Modrý kříž v Brně, podílení se na archeologických výzkumech v Kralicích a na budování památníku kralické tiskárny, zapojení se do akce Kniha jde za čtenářem a přispívání do sborníku Z kralické tvrze. Zemřel 28. března 1980 v Brně. Další zdroje: Zpráva o činnosti Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků na Moravě. V Brně: Zemský spolek pro léčbu a výchovu mrzáků na Moravě, 1924, 1923(1922-1923). s. 62. Archiv MZK.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002543.htm ]