NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pletka, Václav, 1919-1997
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1972-1974)

Biografická pozn. Narozen 22.2.1919 v Brně, zemřel 23. 5. 1997 v Praze. PhDr., CSc., archivář, bibliograf, dokumentalista, docent fakulty žurnalistiky, pracovník Ústavu pro hudební vědu, práce o písních, bibliografie zpěvníků, básník.
Źivotopis Narodil se 22. února 1919 v Brně. Po maturitě, kterou složil v roce 1938 na reálném gymnáziu v Brně, si zapsal studium slavistiky a romanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po uzavření českých vysokých škol pracoval od roku 1941 v Zemském archivu, dokud nebyl nuceně nasazen v Královopolských strojírnách jako pomocný dělník. Po osvobození Československa dokončil vysokoškolská studia v roce 1947, kdy mu byl udělen titul doktora filozofie na základě disertace Lidové vánoční hry. V brněnském Zemském, později Krajském, resp. Státním archivu pracoval do roku 1959. V té době připravoval s V. Karbusickým bibliografii zpěvníků českých dělnických písní a podařilo se mu posunout datum prvního takového zpěvníku z roku 1890 do let 1877 až 1880. Vlastní bibliografie vyšla po pěti letech práce v roce 1957 díky pochopení Univerzitní knihovny v Brně. V letech 1959 až 1969 byl zaměstnán ve Vojenském historickém ústavu v Praze, ale od roku 1962 byl uvolněn pro Ústav dějin KSČ a od roku 1966 pro Ústav pro hudební vědu ČSAV. Při dokumentování dělnického folkóru, kdy stále narůstalo množství záznamů, pocítil potřebu užití mechanizačních prostředků při jejich následném vědeckém zpracování. Začal převádět rukopisné písňové záznamy, zpěvníky a drobné edice šlágrové produkce na diapozitivy a zdokumentoval tímto způsobem značné množství materiálu. Vytvořil katalog obsahující více než 200 tisíc jednotek odkazujících k našim i cizím písním a jejich variantám na mikrofilmech, ve složkách a na audiokazetách. Při této práci mu pomáhala manželka Blanka, původním povoláním knihovnice.
Titul CSc. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1965 prací Strojové zpracovávání informací v archívní a historické práci, habilitoval se v roce 1969 v oboru kulturních dějin prací Strojové zpracovávání informací v historických vědách na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde od toho roku působil jako docent pro teorii hromadných informací. Do Státní knihovny ČSR nastoupil 1. září 1972, když předchozích šestnáct měsíců pracoval ve Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje. Ve Státní knihovně byl pověřen vedením oddělení zvláštních fondů poté, co dosavadní vedoucí Erik Klíma odešel řídit Státní židovské muzeum. V roce 1974 se podrobil konkurzu na místo vedoucího oddělení vědeckých informací a dokumentace Ústavu teorie a praxe žurnalistiky při nově zřízené Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze a byl vybrán. Státní knihovnou ČSR byl uvolněn koncem dubna 1974. Ústavní oddělení vedl ještě v roce 1977. Zemřel 23. května 1997 v Praze.
Medaile a ocenění Cena Ústředního národního výboru hlavního města Prahy (1959)
Další info URLInternetová encyklopedie dějin Brna (doc. PhDr. Václav Pletka, CSc.)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002565.htm ]