NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dostál, Bruno, 1908-1993
Odkaz. forma Dostal, Bruno, 1908-1993
Dostal, Bruno Jan, 1908-1993
Narození 27. prosince 1908, Třeština (okr. Šumperk)
Úmrtí 4. dubna 1993
Místo působení Toronto (Kanada) - University Library (1955-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1969)

Biografická pozn. Narozen 27.12.1908 v Třeštině u Zábřehu, zemřel 4. 4. 1993. PhDr., pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 27. prosince 1908 v Třeštině u Zábřehu. Ve školním roce 1919/20 navštěvoval první ročník reálného gymnázia v Brně a poté docházel až do roku 1929 na zemské reálné gymnázium v Litovli. Po maturitě v červnu 1929 studoval do roku 1933 slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Potom do roku 1939 pracoval jako soukromý učitel. Po okupaci uprchl do Polska a v červnu 1939 vstoupil do řad československého zahraničního vojska jak na Západě, když působil u vojenské zpravodajské služby generála Moravce, tak údajně i 1. armádního sboru v Sovětském svazu. V roce 1947 byl promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci nazvanou Lidová kultura moravských Kopanic se zřetelem ku svatebnímu zvykosloví. Od listopadu 1947 do července 1948 zastával funkci generálního tajemníka Spolku pro cestovní ruch v Praze. Ještě v tom roce ilegálně odešel do Německa. Přes Velkou Británii a USA se dostal do Kanady. V letech 1955 a 1956 pracoval v Univerzitní knihovně v Torontu. Před návratem do Československa napsal tři knihy, v nichž popsal, jak rozluštil runové písmo. Na konci října 1956 nastoupil jako knihovník do oddělení zpracování literatury v Univerzitní knihovně v Praze. V rámci reorganizace a zhospodárnění státní správy mu měl být ukončen pracovní poměr na konci října 1958, ale zřejmě k tomu nakonec nedošlo, takže se v prosinci 1959 dostal na pozici odborného knihovníka a v roce 1963 pracoval v oddělení věcného zpracování, kde měl na starost katalogizaci filologické literatury. Po odchodu V. Bischofové se dostal na pozici samostatného odborného knihovníka. V knihovně pracoval do konce července 1969 a pak odešel do důchodu. Zemřel 4. dubna 1993.
Medaile a ocenění stříbrná pamětní medaile Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze in memoriam (2010)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002576.htm ]