NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Javůrková, Milada, 1921-2008
Církevní jméno Bellová, Milada, 1921-2008
Narození 3. srpna 1921, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 28. února 2008, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1941-1943)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemská a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1943-1979)

Biografická pozn. Narozena 3. 8. 1921 v Praze, zemřela 28. 2. 2008. Vedoucí oddělení revize a ochrany fondů Státní knihovny ČSSR.
Źivotopis Narodila se 3. srpna 1921 v Praze jako Milada Bellová. V letech 1932 až 1939 docházela na reálku v Praze X, kde v červnu 1939 maturovala. Od dubna 1941 byla zaměstnána ve Slovanské knihovně, když získala pracovní stipendium v rámci Akce pro podporu absolventů vysokých, středních a odborných škol. V prosinci 1943 byla převedena do Univerzitní knihovny a od června 1944 byla vedena jako smluvní zaměstnanec Zemské a univerzitní knihovny v Praze. V říjnu 1944 jí byla udělena hodnost aktuárské adjunktky. V roce 1945 byla se S. Mouchovou vyslána na třídění knih na zámku Nový Falkenburk. Ve studijním roce 1945/46 navštěvovala knihovnický kurz při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V červenci 1946 složila vyšší státní knihovnickou zkoušku. Od září 1950 působila ve zpravodajské službě a zařazovala do lístkového generálního katalogu. Rok 1959 ji zastihl v revizním oddělení a v červenci následujícího roku se stala jeho vedoucí. Poté, co došlo ke sloučení oddělení revize s oddělením skladišť, vedla sloučené oddělení. Na základě pohovorů, kterými byly zhodnoceny její postoje v letech 1968 a 1969, byla odvolána z funkce vedoucí od května 1971. V roce 1976 externě excerpovala novinové a časopisecké kritiky českých filmů z let 1918 až 1945 pro Československý filmový ústav. Od října 1979 byla v důchodu, ale v oddělení revize pracovala na krátkodobé smlouvy až do konce roku 1989. Zemřela 28. února 2008.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002577.htm ]