NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jahn, Karl, 1906-1985
Narození 26. března 1906, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 7. listopadu 1985, Utrecht (Nizozemí)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1935-1945)
Halle (Německo) - Universitätsbibliothek (1942)
Halle (Německo) - Deutsche Morgenländische Gesellschaft (1942)

Biografická pozn. Narozen 26.3.1906 v Brně, zemřel 7.11.1985 v Utrechtu. PhDr., českoněmecký orientalista, íránista, turkolog a semitista, vrchní komisař archivní a knihovní služby v Národní a universitní knihovně v Praze. Publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 26. března 1906 v Brně, kde jeho otec, doktor práv, pracoval jako finanční úředník. Rodina jeho otce pocházela z německého Slezska a emigrovala do Rakouska-Uherska, nejprve do Vídně a poté do Brna. Karl Jahn po docházce na německou zemskou vyšší reálku v Brně začal studovat chemii na brněnské univerzitě. Po roce odešel do Prahy, kde si v zimním semestru 1927/28 zapsal studium dějin umění, historie a archeologie na Filozofické fakultě Německé univerzity. Poté přešel na orientální studia, kde se věnoval semitštině, arabštině, perštině a turečtině. Také se živě zajímal o slovanské jazyky a literaturu, zejména o češtinu a ruštinu. V roce 1929 pokračoval ve studiu na univerzitě v Lipsku, kde si zvolil arabštinu, asyriologii a hititologii. V listopadu 1931 byl v Praze promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci Studien zur frühislamischen arabischen Epistolographie. V roce 1934 poprvé navštívil Istanbul a v jeho knihovnách procházel sbírky rukopisů. V říjnu 1935 nastoupil na místo vědecké pomocné síly v Národní a universitní knihovně v Praze. Od roku 1936 zároveň kromě práce v knihovně, kvůli které složil nižší knihovnickou zkoušku v červnu 1936, vyučoval až do roku 1942 turečtinu. V roce 1937 získal v pražské knihovně hodnost aktuárského eléva a v červnu složil vyšší státní knihovnickou zkoušku. V roce 1938 se habilitoval na Německé univerzitě v Praze a v pražské knihovně povýšil v únoru na koncipistu archivní a knihovní služby. V dubnu 1939 požádal o přijetí do NSDAP a uspěl. V následujícím roce byl jmenován komisařem archivní a knihovní služby. Od května 1940 byl komisařem, od prosince 1941 vrchním komisařem.
V roce 1942 byl údajně jmenován pomocným knihovníkem v Univerzitní knihovně v Halle, i když ho pražská knihovna vedla ve stavu zaměstnanců po celou dobu války. Zároveň od ledna 1942 do října 1942 vedl knihovnu Německé orientální společnosti v Halle. Na konci února 1943 byl odveden do německé armády a poslán do okupovaného Nizozemska jako tlumočník. Byl přičleněn k jednotce Ázerbájdžánců, kteří měli pracovat na německých opevněních podél holandského pobřeží. V posledních měsících války odjel na krátký pobyt do Prahy za akademickým povýšením, ale po návratu do Nizozemí v dubnu 1945 se již ke své jednotce nemohl připojit. Po kapitulaci Němců se dostal do kontaktu s orientalisty na univerzitě v Utrechtu a v roce 1948 zde byl díky pomoci svých holandských kolegů zaměstnán jako učitel a později jako mimořádný profesor turečtiny a slovanských jazyků. V roce 1953 byl jmenován mimořádným profesorem turečtiny na univerzitě v Leidenu, kde byl také pověřen výukou perštiny, přičemž stále plnil své povinnosti na univerzitě v Utrechtu. V roce 1969 podnikl svou první cestu do Persie, aby se jako čestný host zúčastnil sympozia o dílech Rašid-al-Din Fażl-Alláha, které se konalo v Teheránu a Tabrizu. Zemi znovu navštívil v roce 1971, kdy se slavilo 2500. výročí perské monarchie. Pravidelně cestoval do Turecka za účelem studia perských a tureckých rukopisů. V letech 1965 a 1967 přednášel jako hostující profesor na Istanbulské univerzitě a získal čestné členství v Turecké historické společnosti. Od roku 1969 trávil stále více času ve Vídni, městě, kde se cítil nejvíce doma. V roce 1970 se stal členem korespondentem Rakouské akademie věd.
Současně působil jako hostující profesor na Vídeňské univerzitě. V roce 1983 se vrátil do Nizozemska, kde o dva roky později, 7. listopadu 1985, v Utrechtu zemřel.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLWikipedie (Karl Jahn (Orientalist))
URLIranicaonline (JAHN, KARL EMIL OSKAR)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 25 / 000002589.htm ]