NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nepovímová, Miloslava, 1936-
Narození 20. září 1936, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Krajská odborová rada Středočeského kraje (1959-1966)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední rada odborů (1966-1972)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1972-2010)

Biografická pozn. Narozena 20.9.1936 v Praze. Mgr., náměstkyně ředitele Státní knihovny ČSR pro oblast výzkumu a metodiky knihovnictví.
Źivotopis Narodila se 20. září 1936 v Praze. V roce 1954 maturovala na jedenáctileté střední škole. Od září 1954 do června 1959 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a osvětu se zaměřením na knihovnictví. Po složení zkoušek a obhájení diplomové práce Studentská léta Viktora Dyka získala v roce 1959 titul promovaný historik. V roce 1970 vystudovala na této fakultě i obor dějin a teorie divadelnictví. Od srpna 1959 do října 1966 byla zaměstnána na Krajské odborové radě Středočeského kraje jako samostatný pracovník a měla na starost knihovnické záležitosti. Od října 1966 pracovala v oddělení kulturně výchovné práce Ústřední rady odborů. Zřejmě jako zástupce odborových knihovníků se stala v lednu 1967 členkou redakční rady Čtenáře. V březnu 1968 vystoupila na konferenci v Městské knihovně v Praze a informovala o plánu rozvoje soutěže odborových knihoven a o sdružování odborových a lidových knihoven. O konferenci napsala v tom roce článek do Čtenáře pod názvem Knihovnické jaro (s. 143-151). Rovněž se stala členem přípravného výboru SKIP v květnu 1968 a členkou redakční rady Metodického zpravodaje Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví od čísla 3/1968. Do Čtenáře napsala v listopadu 1968 ještě článek o odborových knihovnách (s. 376-377) a na podobné téma i v březnu 1971 (s. 64-66). V dubnu 1972 nastoupila do Státní knihovny ČSR jako samostatný odborný pracovník. V listopadu 1973 se podílela na ustavení aktivu pro práci s politickou literaturou při SK ČSR a informovala o tom v Ročence Státní knihovny ČSR v Praze 1973 (Praha: SNTL, 1975. s. 179).
Od 1. června 1974 byla pověřena a následně jmenována vedoucí oddělení vědecko-metodické práce Státní knihovny ČSR v sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví. Od roku 1976 byla na pozici samostatného odborného pracovníka specialisty. V letech 1977 až 1979 spoluřešila resortní výzkumný úkol Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách ČSR. Výsledky publikovala s J. Sodomkovou a Z. Vajdovou v příloze Čtenáře č. 12 v roce 1979 v článku Veřejné knihovny a dospívající mládež. Zprávu o česko-sovětském semináři o problematice informační činnosti veřejných knihoven napsala v roce 1980 pod šifrou -mn- do březnového Čtenáře (s. 69). V prosinci 1980 vystoupila na poradě ředitelů ústředních knihoven sítí a krajů s referátem o vědecko-výzkumné činnosti v knihovnictví a na poradě metodiků ústředních knihoven sítí a krajů hovořila o výzkumných úkolech pro sedmou pětiletku. Od 1.1.1982 byla jmenována ředitelkou sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví ve Státní knihovně ČSR a 3 měsíce poté náměstkyní ředitele Státní knihovny ČSR pro oblast výzkumu a metodiky knihovnictví. V prosinci 1982 vystoupila s informací o sektoru, který řidila, na koordinační poradě ředitelů a hlavních metodiků krajů a sítí,v říjnu 1983 řídila v Milenovicích u Písku seminář pracovníků jednotné soustavy knihoven ČSR, věnovaný ideově výchovné práci. Od tohoto roku působila také jako tajemnice ÚKR. Na celostátní konferenci knihovníků v červenci 1985 v Bratislavě přednesla referát Podíl vědecko-metodické činnosti na rozvoji knihovnictví do roku 2000.
Dále spolupracovala se Čtenářem, kromě členství v jeho redakční radě napsala s M. Sedláčkovou v roce 1986 úvodník do 1. čísla (s. 2-5), v r. 1987 sepsala hlavní směry kulturně výchovné činnosti pro rok 1988 (s. 314-316), v následujícím roce s S. Matějovcovou článek Ke čtyřiceti letům rozvoje sítě veřejných knihoven (s. 312-315). V roce 1989 přispěla svou odpovědí do ankety k jubilejím knihovnických zákonů (s. 321-322). V roce 1990 přešla jako vedoucí odborná pracovnice – specialistka do oddělení národní konzervační fond v odboru doplňování fondů. Od 1.5.1990 se stala vedoucí odboru, později pracovala v oddělení doplňování zahraničních dokumentů a na úsek akvizice a služby i jako knihovník v odboru doplňování fondů až do konce roku 2010. Doplnit odkazovou formu o Nepovímová, Milena.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002608.htm ]