NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lugs, Jaroslav, 1901-1980
Narození 17. září 1901, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 6. února 1980, Říčany (okr. Praha-východ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vědecký ústav vojenský (1934-1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Tiskový odbor presidia ministerské rady (1940-)

Biografická pozn. Narozen 17.9.1901 v Praze, zemřel 6.2.1980 v Říčanech. Bibliograf, pracovník Vojenského vědeckého ústavu. Práce v oboru české bibliografie a dějin vojenské techniky.
Źivotopis Narodil se 17. září 1901 v Praze jako druhý syn strojvůdce státních drah. Od mládí se zajímal o zbraně. Středoškolské vzdělání získal na Jiráskově gymnáziu v Praze, kde maturoval v roce 1923. Ještě před maturitou se vyučil mechanickému a puškařskému řemeslu V té době se zabýval mechanikou a puškařstvím a složil z puškařství tovaryšskou zkoušku. Po maturitě krátce studoval na Vojenské akademii v Hranicích, odkud však brzy odešel, a pracoval v pražské továrně na letecké přístroje. Ve školním roce 1931/32 docházel do státní školy knihovnické a složil státní zkoušku. Setkání s L. J. Živným ho ovlivnilo v dalším konání. Na konci roku 1932 se stal členem Bibliografického sboru a spolu s ostatními členy začal excerpovat české časopisy vydané v tom roce. V následujícím roce se uvolil k redakčnímu zpracování záznamů, v roce 1934 sestavil bibliografii knih a článků o Albrechtovi z Valdštejna, která vyšla ve Vojenských rozhledech, vydávaných Vědeckým ústavem vojenským v Praze. V něm byl zaměstnán jako vedoucí bibliografického oddělení do roku 1939. Z té doby pocházejí jeho nejvýznamnější bibliografie a bibliografické pomůcky jako Pravidla bibliografického indexu časopiseckých článků. Od roku 1934 navíc šest let spolupracoval s katalogizačním oddělením Library of Congress a jedenáct let s Internationale Bibliographie des Buch- und Bibliothekswesens v Berlíně. Během okupace byl zaměstnán v knihovně tiskového odboru prezidia ministerské rady, resp. v knihovně tiskového odboru Ministerstva lidové osvěty a dál pracoval na Bibliografii československé knihovědy. V roce 1945 z důvodu nemoci a novému působišti se po jedenácti letech zřekl vedení Bibliografii československé knihovědy.
V letech 1945 až 1960 byl vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze. Na starost měl sice vojenské muzejnictví, přesto na bibliografickou činnost zcela nezanevřel. V roce 1950 působil jako instruktor dokumentace a desetinného třídění ve Vojenském dokumentačním středisku a v roce 1951 uveřejnil Katalog mezinárodního desetinného třídění vojenských věd s indexem. Po odchodu do důchodu pokračovat v psaní článků a studií o puškařích. Zejména spolupracoval se Střeleckou revue. Zemřel 6.února 1980 v Říčanech, kde žil již od dětství.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002613.htm ]