NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Slavík, Miloslav, 1903-1990
Narození 30. prosince 1903, Roztoky u Jilemnice (okr. Semily)
Úmrtí . 1990
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Legiobanka (1946-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní banka československá (1956-)

Biografická pozn. Narozen 30.12.1903 v Roztokách u Jilemnice, zemřel v roce 1990. Vedoucí závodní knihovny ROH zaměstnanců Státní banky československé, básník a botanik.
Źivotopis Narodil se 30. prosince 1903 v Roztokách na Semilsku do rodiny železničního zřízence. V jeho šlépějích nakonec kráčel i on. Po maturitě na vyšší obchodní škole v Kolíně v roce 1920 sice chtěl studovat lesnictví, ale nedostatek finančních prostředků ho přiměl, aby přijal zaměstnání účetního na úzkokolejné dráze Poprad-Štrba. Na Slovensku strávil dvacet let, během nichž sbíral přírodniny, usiloval o záchranu tatranské přírody, působil jako turistický průvodce a psal články do časopisů. V Tatrách vznikly i sbírky jeho veršů a publikace Autotury z Tater. Ze Slovenska se vrátil do Čech a pracoval jako kontrolor v Legiobance. Současně od roku 1946 půjčoval knihy v její závodní knihovně. Knihovnickou odbornost získal v roce 1947 na školení pro knihovníky v Sadské. Když v roce 1948 došlo ke sloučení Legiobanky s Živnobankou, kde byli dva aktivní knihovníci, předal jim knihovní fond. Za úkol dostal sestavit knihovní radu, jejímž předsedou se stal, dále se školil v internátních knihovnických kurzech i sám školil. Od roku 1956 vedl závodní knihovnu ROH zaměstnanců Státní banky československé a o dva roky později mu vyšla tiskem brožura Poznámky knihovníka, v níž vylíčil své zkušenosti. V letech 1959 až 1962 aktivně spolupracoval s časopisem Čtenář. V článku Práce závodních knihoven (03.1959, 11(3). s. 61) popsal problémy při školení závodních knihovníků, v dalším příspěvku (05.1959, 11(5). s. 105) zmínil dětský koutek závodní knihovny a v krátké poznámce (10.1959, 11(10). s. 234) informoval o dovezení knih do pionýrského tábora Československé státní banky v létě na Nežárku.
O dva roky později informoval ve Čtenáři o vedení knihovní kroniky (4.1961, 13(4). s. 74), kritizoval, že se školy nedomluví na povinné četbě a všechny chtějí stejnou, takže nelze uspokojit čtenáře (9.1961, 13(9). s. 199) a vyzval knihovníky (10.1961, 13(10). s. 231), aby psali do Čtenáře příklady dobré praxe. V roce 1962 popsal ve Čtenáři (11.1962, 14(11). s. 387) výhody a nevýhody volného výběru. V roce 1971 byl patrně již v důchodu a byl jen členem pracovní skupiny pro odborové knihovny při oddělení kultury a výchovy České rady odborových svazů. Rok předtím vstoupil do Československé botanické společnosti, pracoval v její středoškolské pobočce a věnoval se květeně okolí Velkého Oseka. V roce 1973, když se dožil 70 let, otiskl časopis Preslia jeho stručný životopis, v němž uvedl, že je ředitelem knihovny Československé obchodní banky ve výslužbě. Na svou knihovnickou činnost zavzpomínal v roce 1985 v příspěvku otištěném ve sborníku Z počátků socialistického knihovnictví (s. 149-151), kde však funkci ředitele knihovny Československé obchodní banky nezmínil a psal pouze o Československé státní bance. Jeho pestrá životní dráha skončila v roce 1990.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002616.htm ]