NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Slavík, Milan, 1920-
Odkaz. forma Slavík, M., 1920-
Narození 20. června 1920, Radkovice (okr. Třebíč)
Místo působení Znojmo (okr. Znojmo) - Městská knihovna (1950-)

Biografická pozn. Narozen 20. června 1920 v Radkovicích. Ředitel Městské knihovny ve Znojmě.
Źivotopis Narodil se v Radkovicích 6. června 1920 podle bakalářské práce nebo o 14 dní později podle Čtenáře a podle charakteristik kandidátů do SKIP. V letech 1932 až 1940 docházel na zemské reformní reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí, později absolvoval abiturientský kurz obchodní akademie a knihovnické kurzy. Před rokem 1950 byl zaměstnán jako úředník matričního oddělení na úseku domovské evidence a poté vedl bezpečnostní referát na Místním národním výboru ve Znojmě. K 1. září 1950 byl převeden do Městské knihovny a jmenován jejím vedoucím. Když na tu chvíli vzpomínal po pěti letech ve Čtenáři, napsal, že byl z toho zmaten. Do důchodu se mu nechtělo a dosavadní práci v knihovně mohl zastat i důchodce, protože ji tvořil stereotyp postávání u výpůjčního pultu, vybírání knižních lístků z knih a vkládání lístků do obálek čtenářů. Zaměřil se proto na další aktivity v knihovně, např. na vytvoření aktivu při knihovně a na pomoc zemědělcům. Navrhl rovněž, aby knihovník během přestávek při práci na poli předčítal pracujícím z vybraných knih, např. z Galuškovy knihy Slovácko sa súdí nebo ze sovětské literatury. Návrh později rozpracoval tak, že knihovník vytipuje mezi zemědělci svého vhodného zástupce, který bude předčítat místo něho, a knihovník bude mít na starosti především dodávky literatury pro tohoto aktivistu. Díky těmto aktivitám převzal v roce 1952 za knihovnu titul Vzorná lidová knihovna a na konci roku 1954 byl oceněn čestným odznakem ministerstva kultury, když se ve zdůvodnění napsalo, že soustavně zlepšuje práci s knihou a přihlíží při tom k místním a kulturním podmínkám v obcích pohraničního okresu. Aktivně spolupracoval s časopisem Čtenář.
V letech 1952 až 1970 v něm publikoval přes 30 textů. Psal však i do dalších periodik, jako byl Knihovník, Literatura ve škole, Metodický zpravodaj ÚVMKK či Život strany (v r. 1965, s. 184-185 článek o využívání politické literatury a bibliografie v okresní knihovně). V roce 1957 se stal členem sekce ÚKR pro plánování a odměňování knihovnické práce. V tu dobu se podílel i na vzniku celostátní závazné směrnice Základy knihovnické techniky pro okresní a místní lidové knihovny s profesionálními pracovníky. V roce 1963 přispěl do sborníku Práce s doporučující bibliografií (s. 60-66). Od prosince 1965 byl po sedm měsíců redaktorem měsíčníku knihovny nazvaného Přečetli jsme za vás v odborných časopisech v měsíci, což byla bibliografická informační služba pro zemědělské závody. V prosinci 1968 byl zvolen za člena předsednictva Svazu českých knihovníků a informačních pracovníků. Po roce 1971 se informace o něm v tisku neobjevují, je možné, že byl perzekvován za své postoje v letech 1968 a 1969.
Medaile a ocenění čestný odznak ministerstva kultury (1954)
čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
vyznamenání k 25. výročí osvobození (1970)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002617.htm ]