NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Diblík, Gustav, 1884-
Odkaz. forma Diblík, Augustin, 1884-
Narození 13. května 1884, Třeština (okr. Šumperk)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna ministerstva národní obrany (1927-1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1939-1941)

Biografická pozn. Narozen 13. 5. 1884 v Třeštině. PhDr., ředitel Ústřední vojenské knihovny v Praze, autor článků z oblasti vojenských knihoven. Též autor disertace z oblasti slovanské filologie.
Źivotopis Narodil se 13. května 1884 v Třeštině na Šumpersku, kde byl jeho otec rolníkem. V roce 1905 maturoval na matičném českém vyšším gymnáziu v Zábřehu a na podzim roku 1906 si zapsal studium germánské a slovanské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V říjnu 1925 byl promován, když obhájil disertaci Nominativ a instrumentál doplňkový s hlavním zřetelem k staročeským žaltářům. V té době byl štábním kapitánem přiděleným velitelství 1. pěší divize. V roce 1927 byl přidělen ústřední knihovně ministerstva národní obrany, absolvoval knihovnický kurz při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v červnu 1928 složil nižší knihovnickou zkoušku. V tom roce odešel na vlastní žádost do zálohy, stal se natrvalo knihovníkem a po smrti V. K. Blahníka přednostou knihovny. Říkalo se, že byl lepším úředníkem než knihovníkem. Aby se zlepšila spolupráce mezi knihovnou Vojenského ústavu vědeckého a Ústřední vojenskou knihovnou, byl však kooptován do knihovní komise VÚV on a nikoliv jeho zástupce a schopný knihovník PhDr. František Kurfürst. V třicátých letech přispíval do periodik, jako byl Vojenský svět či Československý legionář. Do Bibliografie československé knihovědy byl v roce 1934 zařazen jeho text o vojenských slovnících, který napsal do Důstojnických listů (9.8.1934) pod šifrou -ík, v roce 1935 text o vojenských bibliografických časopisech napsaný pro Hlas národní obrany (č. 5) a o vojenských knihovnách v Rudé armádě (č. 6). Často hovořil i do vojenského rozhlasu. V srpnu 1937 byl povýšen na vrchního radu osvětové služby. V roce 1939 byl přidělen Národní a universitní knihovně v Praze, ale již v březnu 1941 byl přeložen do trvalé výslužby.
V říjnu 1945 byl reaktivován a přidělen školské službě ZŠK v Praze, aby učil na středních školách. Když v roce 1948 překročil šedesátý rok věku, byl koncem října 1948 zproštěn služby na městském dívčím reálném gymnáziu Krásnohorská v Praze II a přeložen na trvalý odpočinek.
Medaile a ocenění Palmes académiques

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002620.htm ]