NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ulbrich, Štěpán, 1929-2018
Odkaz. forma Ulbrich, Štefan, 1929-2018
Narození 10. ledna 1929, Bokša (Slovenská republika)
Úmrtí 24. května 2018
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo kultury (1951-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední zemědělská knihovna (nyní Knihovna Antonína Švehly) (1954-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Český hydrometeorologický ústav (1963-1983)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Středisko technických informací potravinářského průmyslu (1984-)

Biografická pozn. Narozen 10. 1. 1929 v Bokši na východním Slovensku, zemřel 24. 5. 2018. PhDr., knihovník a bibliograf.
Źivotopis Narodil se 10. ledna 1929 v Bokši na východním Slovensku a byl láskyplně vychováván adoptivními rodiči v Bratislavě. V tomto městě docházel v letech 1941 až 1945 do reálného gymnázia, maturoval však až v Praze. Po dvouletém studiu knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze dokončil vysokoškolské studium dálkově v letech 1954 až 1957 na Filologické fakultě. Svou diplomní práci nazval Příspěvek k dějinám české bibliografie lesnického písemnictví a podal v ní vývoj bibliografie lesnické literatury v českých zemích od počátku do dnešní doby. Doktorát filozofie získal v roce 1970, když složil rigorózní zkoušky a obhájil rigorózní práci Dějiny české lesnické bibliografie - stav a vývoj v minulosti a přítomnosti. V letech 1951 až 1953 pracoval v odboru knihoven Ministerstva kultury. Od roku 1954 byl zaměstnán v Ústřední zemědělské a lesnické knihovně v Praze. Prošel autorským a věcným popisem, pracoval v bibliografickém oddělení, jako vedoucí akvizice, redaktor a metodik. Když knihovnu opouštěl na konci roku 1962, byl ve funkci zástupce ředitele. V letech 1963 až 1983 pracoval jako vedoucí oddělení vědeckotechnických informací v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze. V oddělení, které vedl, byl od roku 1969 i vedoucím redaktorem časopisu Meteorologické zprávy. Časopis obohatil hned v 1. čísle z roku 1969 článkem Význam referátových časopisů a bibliografií pro obor meteorologie a klimatologie. Jeho zásluhou získalo toto periodikum opět status pravidelně vycházejícího časopisu, i když se tisklo externě. Za jeho životní dílo lze označit dvousvazkovou Československou meteorologickou bibliografii za roky 1918 až 1968, na níž se podílela i K. Kadulová.
Významná je také Bibliografie časopisu Meteorologické zprávy 1947 - 1977, jejímž spoluautorem byl Z. Horký. Podnětným materiálem se stala jeho stať Relativní komplexnost informací v oboru meteorologie, kterou publikoval ve vědecko-teoretickém sborníku Knihovna v roce 1971 Od roku 1984 až do odchodu do důchodu působil ve Středisku technických informací potravinářského průmyslu v oddělení metodiky a organizace. Pracoval aktivně v ČSVTS. Byl sociálně vnímavý, vždy ochotný pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Mezi jeho lásky patřila i příroda. Zemřel 24. května 2018.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002652.htm ]