NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Grohová, Jiřina, 1920-
Církevní jméno Chvátalová, Jiřina, 1920-
Narození 26. listopadu 1920, Dolní Jiřetín (okr. Most)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1945-)

Biografická pozn. Narozena 26. 11. 1920 v Dolním Jiřetíně. Samostatná odborná knihovnice, vedoucí bibliograficko-informačního oddělení Státní knihovny ČSSR.
Źivotopis Narodila se jako Jiřina Chvátalová 26. listopadu 1920 do rodiny učitele v Dolním Jiřetíně. Od roku 1932 docházela do kladenské reálky na Kladně, později pak do karlínské reálky. Po maturitě, kterou složila v roce 1939 s vyznamenáním, studovala na Vysoké škole obchodní v Praze do doby, než nacisté zavřeli české vysoké školy. Aby uspokojila svou zálibu v cizích jazycích, navštěvovala pak jazykovou školu na Národní třídě v Praze. Od listopadu 1941 pracovala jako korespondentka tři měsíce ve firmě Paleček - Poštovní známky a od dubna 1942 až do srpna 1945 jako úřednice v Avii Letňany. V září 1945 nastoupila jako čekatelka vyšší pomocné správní služby do výpůjčny a protokolu Národní a universitní knihovny v Praze a zároveň navštěvovala knihovnické kurzy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V červenci 1946 složila nižší státní knihovnickou zkoušku, v červnu 1947 zkoušku vyšší. To již od dubna 1947 užívala hodnost aktuárská adjunktka. Zpočátku se podílela na obnově zpřístupnění fondů, které byly za války odvezeny mimo Prahu, a na přípravě prostor pro čtenáře. Zároveň působila v půjčovně. V roce 1950 pořádala předmětový katalog, přebudovávala adjektivní řazení na substantivní, budovala marx-leninskou příručku. V listopadu 1951 se provdala za vedoucího pracovníka v knihovně dr. Groha. V roce 1957 působila v oddělení styku se čtenáři a starala se o věcné katalogy. Od prosince 1959 měla funkci samostatná odborná knihovnice. Rok 1965 ji zastihl v bibliograficko-informačním oddělení, kde zastupovala vedoucí oddělení. Od května 1970 vedla bibliograficko-informační oddělení, po pohovorech však byla z vedoucí funkce po roce odvolána.
Od založení oddělení meziknihovních služeb v roce 1975 pracovala v úseku meziknihovní informační služby, a to nejen do konce ledna 1980, kdy přešla do starobního důchodu, ale díky krátkodobým úvazkům až do konce roku 1987. Během doby, kdy byla zaměstnána ve Státní knihovně, napsala několik drobnějších zpráv do ročenek a Zpravodaje Státní knihovny. Z rozsáhlejších textů v ročenkách lze uvést článek o spolupráci UK na bibliografii mezinárodního dělnického hnutí (1962-1963, s. 111-112) a k šedesátinám dr. Grimmové (1968-1969, s. 257-258).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002655.htm ]