NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Srnková, Marie
Narození 16. listopadu 1916, Chrudim (okr. Chrudim)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna společenských věd (nyní Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE) (1953-1977)

Biografická pozn. Narozena 16.11.1916 v Chrudimi. JUDr., knihovnice, bibliografické práce.
Źivotopis Narodila se 16. listopadu 1916 v Chrudimi jako Marie Šachlová. Po složení maturity na reálném gymnáziu v roce 1935 studovala práva na univerzitě až do uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939. Pak se živila vykonáváním pomocných právnických prací v advokátní kanceláři Dr. Kostečky. Po osvobození Československa dokončila univerzitní studia a v dubnu 1946 byla promována na doktorku práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Než v listopadu 1953 nastoupila do Státní knihovny společenských věd, externě spolupracovala s Ministerstvem práce a sociálních věcí, patrně přímo se studijním oddělením ministerstva, takže vedení knihovny byla známa a jím i vyžadována. Zpočátku byla placena v 7. třídě, v lednu 1956 přešla do 8. třídy. Od listopadu 1956 do prosince 1957 navštěvovala vyšší knihovnický kurz pořádaný metodickým oddělením Národní a universitní knihovny. V prosinci 1959 získala funkci samostatný odborný bibliograf. V roce 1963 externě ověřovala slovníkový materiál pro ČSAV. V roce 1965 zastupovala vedoucí oddělení bibliografie a s V. Lencem řídila veškeré práce spojené s vydáváním časopisu Bibliografie ekonomické literatury. V roce 1975 pak zavzpomínala v Ročence Státní knihovny ČSR (1978, s. 148-149) na patnáctiletí publikování této užitečné pomůcky. V roce 1966 se stala vedoucí oddělení bibliografie v Ústřední ekonomické knihovně (ÚEK), jak se v té době Státní knihovna společenských věd jmenovala. V červenci 1969 byla jmenována hlavní bibliografkou a zřejmě brzy poté i prozatímní vedoucí ÚEK, protože z vedení celé knihovny byla zproštěna v září 1970.
Dvanáct měsíců poté byla uvolněna z funkce vedoucí bibliografického oddělení ÚEK, ale funkce vedoucího redaktora periodika Bibliografie ekonomické literatury jí zůstala. Do knihovnického tisku kromě Zpravodaje Státní knihovny prakticky nepsala, jedinou výjimkou je stať Ekonomická bibliografie v ÚEK Praha a jinde, kterou napsala pro sborník Česká bibliografie (1977, sv. 14, s. 167-188). Do starobního důchodu odešla koncem března 1977. Ústřední ekonomická knihovna s ní pak uzavřela smlouvu na dobu určitou ještě v tom roce a v roce následujícím.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002663.htm ]