NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Marešová, Marie, 1924-2000
Narození 11. ledna 1924, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 11. května 2000, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní archiv (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1964-1968)

Biografická pozn. Narozena 11.1.1924 v Praze, zemřela 11.5.2000 tamtéž. PhDr., archivářka, bibliografka.
Źivotopis Narodila se 11. ledna 1924 v Praze do rodiny gymnazijního profesora jako Marie Nováková. V letech 1935 až 1941 docházela do dívčího reálného gymnázia kongregace školských sester O.S.F. v Praze XII a v letech 1941 až 1943 na Vančurovo reálné gymnázium v Praze na Smíchově, Bendova ul. Po maturitě, kterou složila v červnu 1943, byla nuceně nasazena u firmy Walter v Jinonicích. Po osvobození Československa studovala do března 1949 historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po složení rigoróz a obhájení disertace Dr. Fr. Rieger a Poláci byla promována v říjnu 1952. Od května 1950 do března 1953 byla zaměstnána v Archivu hlavního města Prahy jako pomocná vědecká síla na rozpis periodik. Seznámila se s chodem knihovny, což následně využila při zakládání odborné knihovny ve Státním archivu v Praze. Pracovala v něm dva roky, vedla badatelnu, popisovala rukopisný materiál a spolupracovala na edici ke svárovské stávce. V dubnu 1964 nastoupila jako samostatný odborný bibliograf do oddělení retrospektivní bibliografie v Národní knihovně. Za úkol dostala popis periodik za roky 1945 až 1963. Výsledkem její činnosti se stal dvousetstránkový Soupis časopisů Středočeského kraje 1945-1965, který vydala Národní knihovna tiskem v roce 1968. V červenci toho roku rozvázala poměr v Národní knihovně, protože se zúčastnila konkurzu na místo referenta podnikových archivů ve Státním oblastním archivu a byla vybrána. V tomto archivu pracovala do roku 1984. Vedla skupinu pro ochranu a využívání Jednotného archivního fondu.
Uplatnila se také jako členka pracovního týmu archivní správy Ministerstva vnitra pro výzkum metod restaurování a konzervování archiválií. Její velkou láskou byla hudba. Hrála na klavír a zpívala ve svatovítském sboru. Po odchodu do důchodu dále bádala o českém skladateli Janu Křtiteli Krumpholzovi a podařilo se jí definitivně stanovit datum a místo jeho narození. Zemřela 11. května 2000 v Praze, pohřbena však v Praze nebyla a její ostatky byly uloženy do rodinného hrobu ve Chvojnově na Pelhřimovsku.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002670.htm ]