NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krkošková, Jarmila, 1955-
Narození 23. července 1955, Frýdek-Místek (okr. Frýdek-Místek)
Místo působení Ostrava (okr. Ostrava-město) - Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava – Radvanice, oddělení Vědeckotechnických informací, pracoviště dokumentace a technické knihovny. (1976-1991)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Univerzitní knihovna Ostravské univerzity (1999-2012)

Biografická pozn. Narozena 23.7.1955 ve Frýdku-Místku. Mgr., knihovnice, později ředitelka Univerzitní knihovny OU v Ostravě.
Źivotopis Po studiu na střední škole s rozšířenou výukou jazyků (1974) si dále rozšiřovala jazykové znalosti pomaturitním studiem a získala státní zkoušky z jazyka francouzského a ruského (1975) a z jazyka anglického (1980). Ve Státní vědecké knihovně v Ostravě (nyní Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) absolvovala Kurz pro pracovníky technických knihoven (1978) a v roce 1986 ukončila vzdělání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Vědecké informace a knihovnictví) a získala titul Mgr. V letech 1976-1991 pracovala ve Vědecko-výzkumném uhelném ústavu v Ostravě - Radvanicích na pracovišti dokumentace a technické knihovny, věnovala se jmennému a věcnému zpracování dokumentů, výpůjčním službám (i meziknihovním) a práci s bibliografickými informacemi. V roce 1999 nastoupila do Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě, zajišťovala a zpřístupňovala mezinárodní databáze odborných informací, působila ve studovně periodik. V roce 2000 se stala ředitelkou Univerzitní knihovny OU, na této pozici se věnovala řízení procesů budování fondů, sjednocenému přístupu k fondům knihovny, fakultních studoven a sbírek kateder a ústavů zabývala se rozvojem online služeb s využitím knihovních katalogů a odborných databází. KRKOŠKOVÁ, Jarmila: Informační zdroje. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2003. 99 s. ISBN 80-7042-980-1. Významná byla její účast v projektu na vybudování a provozování Centra Pyramida OU pro podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Volný čas věnuje turistice a cykloturistice, pejskům, vzdělává se v kurzech U3V. Ráda čte, navštěvuje divadlo a kino.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002675.htm ]