NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nesládková, Dagmar
Narození 22. září 1933, Jablonné nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1953-1974)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1974-1992)

Biografická pozn. Narozena 22. 9. 1933 v Jablonném nad Orlicí. Prom. filolog, knihovnice, bibliografie.
Źivotopis Narodila se 22. září 1933 v Jablonném nad Orlicí jako Dagmar Neškudlová. V červnu 1952 maturovala na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. V letech 1954 až 1959 studovala obor knihovnictví a češtinu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V červnu 1959 jí byl udělen titul promovaný filolog, když obhájila diplomovou práci Postavení pedagogiky v současných tříděních a vlastní třídění pedagogiky. Od ledna 1953 do prosince 1973 působila jako vedoucí knihovny Státní pedagogické knihovny Komenského - Výzkumného ústavu pedagogického, resp. po reorganizaci v roce 1958 knihovny Výzkumného ústavu pedagogického, kde se spolupodílela na vytvoření Pravidel jmenného katalogu v šedesátých letech a na sestavení bibliografie Bibliographia Comeniana : novinky komeniologické literatury v roce 1970. Spolu s B. Španielem přeložila z angličtiny koncem 60. let tabulky MDT, které pak používala SPKK. Od ledna 1974 do května 1974 byla vedoucí Státní pedagogické knihovny - Ústav školských informací. V červnu 1974 nastoupila jako samostatný odborný pracovník do nového oddělení mechanizace, automatizace a komplexní racionalizace v sektoru technickém Státní knihovny ČSR (později nesoucím název oddělení racionalizace a automatizace VI/3). V roce 1975 externě provedla jazykovou a odbornou korekturu překladu Mezinárodní normy bibliografického popisu ISBD-IFLA. V květnu 1979 byla převedena ze sektoru VI do sektoru IV - sektor bibliografie a informací, aby plnila úkoly přípravy automatizovaného zpracování České národní bibliografie.
V roce 1985 jako vedoucí odborný pracovník specialista zastupovala vedoucí oddělení, která byla na mateřské dovolené. V roce 1986 vedla tým věcného popisu. V září 1990 pracovala v odboru národní bibliografie a katalogizace a na konci června 1992 odešla do důchodu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002683.htm ]