NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hyhlíková, Věra, 1942-
Církevní jméno Matějková, Věra, 1942-
Vavrečková, Věra, 1942-
Odkaz. forma Vavrečka, Věra, 1942-
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1964-1968)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví a vědeckých informací FSVP UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1968-1992)
Londýn (Velká Británie) - School of East European Studies University of London

Biografická pozn. Narozena 17.8.1942 v Pelhřimově. PhDr. Pracovnice katedry knihovnictví, práce z oboru.
Źivotopis Narodila se 17. srpna 1942 v Pelhřimově jako Věra Matějková. Po maturitě na jedenáctileté střední škole studovala od roku 1959 obor knihovnictví v Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy v Praze. V dubnu 1964 obhájila diplomovou práci Charakteristika a analýza hlavních bibliografických pramenů ke stěžejnímu vědecko-výzkumnému úkolu XIV-4 a v červnu 1964 převzala vysokoškolský diplom. Od října 1963 do července 1964 pracovala jako asistentka v Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy v Praze a jako pomocná vědecká síla na katedře knihovnictví připravovala bibliografii ke státnímu výzkumnému úkolu Mimoškolská komunistická výchova pracujících. V srpnu 1964 nastoupila do Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví ve Státní knihovně ČSSR jako samostatná odborná knihovnice. V roce 1966 spolupracovala na sepsání zprávy k vědeckovýzkumnému úkolu Výzkum společenské funkce knihoven. V tom roce začala spolupracovat s časopisem Čtenář, když přispěla jednak do Knihovnické abecedy, jednak napsala stať Mimoškolské vzdělávání a knihovny (s. 275-276). V dalším roce následovala stať Naučná literatura ve světle výzkumu (s. 291-292). Obě podepsané ještě dívčím jménem. V červenci 1968 byla vybrána na místo odborného pracovníka 1. stupně se zaměřením na vědecko-výzkumnou činnost v oblasti vědeckých informací na katedru knihovnictví a vědeckých informací Fakulty novinářství Univerzity Karlovy. Ze Státní knihovny ČSSR odešla na konci srpna 1968. V prosinci 1969 složila rigorózní zkoušku. Jako člen katedry působila nepřetržitě od září 1968 více jak dvacet let.
V letech 1969 a 1970 zastávala funkci tajemníka katedry, funkci odborného pracovníka měla do roku 1977. V prosinci 1989 byla v tajných volbách zvolena zástupcem nového vedoucího katedry vědeckých informací a knihovnictví, když voliči ocenili její přímost, obětavost a ochotu k dialogu. V roce 1992 z katedry odešla, protože se provdala do Velké Británie. Jméno Hyhlíková změnila na Vavrečková, v Anglii na Vavrečka a zahájila tam nový život jako žena venkovského lékaře. Po určité době se rozhodla vrátit se ke své profesi a po zkušební době v knihovně Britského muzea byla pak zaměstnána v knihovně School of East European Studies (SEES) University of London. Pracovala tam jako katalogizátor šest let, dojíždění do Londýna bylo značně náročné a péče o manžela vyžadovala stále více času. Po jeho smrti v roce 2012 se věnovala více práci pro londýnskou pobočku Společnosti pro vědy a umění. V roce 2020 se vrátila dočasně do Česka a po covidové epidemii a vzhledem k brexitové situaci ve Velké Británii se rozhodla k definitivním návratu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 26 / 000002685.htm ]