NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šínová, Jaroslava, 1914-
Narození 10. dubna 1914, Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pedagogická knihovna J. A. Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1945-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna pedagogického semináře (1949-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (1951-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna společenských věd (nyní Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE) (1956-1961)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (1962-1965)

Biografická pozn. Narozena 10. 4. 1914 v Sarajevu. Pedagožka a knihovnice.
Źivotopis Narodila se 10. dubna 1914 v Sarajevu, ale maturovala na státním reálném gymnáziu v červnu 1932 v Pardubicích. Poté absolvovala abiturientský kurz při československé obchodní akademii v Chrudimi a v letech 1934 až 1939 vystudovala češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1945 až 1947 navštěvovala knihovnické kurzy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v červenci 1946 složila nižší knihovnickou zkoušku, v červnu 1947 vyšší knihovnickou zkoušku. Od března 1941 byla rok zaměstnána na Soukromé obchodní a jazykové škole Spolku pro povznesení vzdělání, pak působila do srpna 1945 jako výpomocná učitelka na reálném gymnáziu v Praze VII. V prosinci 1945 nastoupila jako smluvní úřednice do Pedagogické knihovny Komenského jako katalogizátor. V lednu 1948 získala v knihovně hodnost komisařky archivní a knihovní služby. Na konci dubna 1949 byla přikázána do Knihovny pedagogického semináře na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde vystřídala dr. Otokara Žižku. V roce 1950 měla funkci vedoucí knihovny Pedagogické fakulty, v prosinci 1951 vedoucí knihovny katedry pedagogiky. Děkanátu, který nebyl v té době spokojen se stavem knihovny, vysvětlila, že v květnu 1949 byl stav knihovny žalostný, protože před jejím nástupem byla zrušena tzv. ústřední knihovna Pedagogické fakulty a knihy si jednotlivé ústavy rozebraly. V roce 1953 vedla fakultní knihovnu a knihovní středisko Pedagogické fakulty. Po reorganizaci školství vedla ústřední knihovnu a knihovní středisko Vysoké školy pedagogické v Praze. V říjnu 1956 přešla jako odborná knihovnice do Státní knihovny společenských vědo, když ze Státní knihovny současně byla převedena Pavly Lipertové.
Ve Státní knihovně společenských věd byla zařazena jako odborná knihovnice do oddělení katalogizace na cizojazyčný systematický popis a revizi, v prosinci 1959 získala funkci samostatné odborné knihovnice. Ve Státní knihovně společenských věd, resp. Ústřední ekonomické knihovně pracovala do konce roku 1961 a pak přešla do Bibliografického střediska společenských věd, složky Státní knihovny ČSSR. Z něho odešla v červenci 1965 do invalidního důchodu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002722.htm ]