NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rauscherová, Marie, 1927-2009
Narození 20. prosince 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí . 2009
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna společenských věd (nyní Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE) (1952-1970)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1970-1990)

Biografická pozn. Narozena 20. 12. 1927 v Praze, zemřela v prosinci 2009. PhDr., knihovnice. Autorka bibliografií a publikace z oboru personalistiky.
Źivotopis Narodila se 20. prosince 1927 v Praze jako Marie Makovcová. V letech 1939 až 1947 docházela do reálného gymnázia v Praze 2. Po maturitě, kterou složila v červnu 1947, si zapsala studium sociologie a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1952 složila rigoróza a obhájila disertaci Pracující žena v Československu mezi dvěma válkami. V listopadu 1952 byla promována na Filosoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy doktorkou filozofie. Od listopadu 1956 do prosince 1957 navštěvovala knihovnický kurz pro vysokoškoláky pořádaný ministerstvem školství zakončený zkouškami v únoru 1958. V letech 1965 až 1966 absolvovala dvouleté postgraduální studium psychologie práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 1952 nastoupila do Státní knihovny společenských věd. V lednu 1956 se stala vedoucí studijního referátu knihovny. Od prosince 1959 měla funkci samostatné odborné bibliografky. Pracovala v oddělení bibliografie na excerpci anglické literatury pro časopis Bibliografie ekonomické literatury, sestavovala tematické bibliografie. V letech 1967 až 1969 zastupovala vedoucího oddělení bibliografie v Ústřední ekonomické knihovny. V prosinci 1970 byla po pohovorech převedena do Ústředního bibliografického střediska Státní knihovny ČSR, resp. do později nazývaného Střediska bibliografických informací, do oddělení společenskovědní bibliografie. V roce 1975 externě zpracovala bibliografii na téma Vědecký komunismus pro Ústav marxismu-leninismu Univerzity Karlovy.
Od ledna 1977 měla funkci samostatné odborné pracovnice. SOP, nejpozději v roce 1981 byla přidělena do Útvaru pro odvětvový informační systém kultury a umění, v němž do července 1981 zastupovala vedoucího útvaru. Na konci roku 1988 odešla do důchodu, ale v knihovně měla krátkodobé úvazky až do dubna 1990. Vedle řady bibliografií a soupisů rešerší napsala v roce 1968 recenzi do časopisu Ústřední knihovnické rady Knihovník, která vyšla v č. 3 (s. 97), pod šifrou ra. Zemřela v prosinci 2009.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002725.htm ]