NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bornová, Zuzana, 1960-
Narození 24. prosince 1960, Opava (okr. Opava)
Místo působení Opava (okr. Opava) - Okresní knihovna P. Bezruče v Opavě (dnes Knihovna P. Bezruče v Opavě) (1986-2023)

Biografická pozn. Narozena 24. 12. 1960 v Opavě. Mgr., knihovnice, do roku 2023 ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě.
Źivotopis Mgr. Zuzana Bornová zasvětila téměř celý svůj profesní život knihovnické profesi. Po ukončení studia Knihovnictví a vědecké informace na FFUK v Praze 1981-1984 a mateřské dovolené nastoupila do Okresní knihovny v roce 1986 jako knihovník ve službách a v knihovně pracovala s kratší přestávkou až do konce dubna 2023. Do roku 1989 byla zaměstnána v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě jako odborný knihovník, od roku 1990 až 1991 na Okresním úřadě jako informační pracovník. V dubnu 1991 byla jmenována ředitelkou nynější Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Po nástupu do funkce musela vyřešit mnoho praktických problémů vyplývajících z nutnosti reorganizovat stávající prostory hlavní budovy, stabilizovat situaci na pobočkách, vybudovat adekvátní pracovní zázemí pro pracovníky a zejména modernizovat dosavadní knihovnickou práci. Knihovnu bylo nutné automatizovat, přestěhovat pobočky a rekonstruovat hlavní půjčovnu v centru Opavy. Budova hlavní knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí v období let 1999 – 2002. V roce 1997 se zřizovatelem knihovny stalo statutární město Opava. Díky velmi dobré spolupráci se podařilo zajistit adekvátní prostory pro pobočku v Kylešovicích a po povodni v roce 1997 i pro pobočku v Opavě Kateřinkách. V roce 1999 do provozu bylo uvedeno speciální oddělení – Zvuková knihovna, která je zaměřena výhradně na potřeby slabozrakých a nevidomých spoluobčanů. Knihovna se stále snaží sledovat trendy, má rozsáhlou mediatéku obsahující zvukové i audiovizuální nosiče, svým uživatelům poskytuje elektronické knihy i digitální fondy v rámci portálu Knihovny.cz.
Důležité je, že se uměla obklopit kvalitním týmem spolupracovníků a za více než 30 let dokázala vytvořit fungující a spolupracující tým lidí, který dokáže společnou práci obohatit dalšími aktivitami. Knihovna vydává dva elektronické občasníky, jeden je určen pro děti a druhý pro knihovny okresu Opava i veřejnost. Kromě péče o opavskou knihovnu a řízení jejích poboček a organizování řady kulturních akcí, které knihovna pořádá, si Zuzana Bornová našla čas i na činnost v odborných komisích (Souborný katalog České republiky, Benchmarking) i v profesní organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Od roku 2000 je jeho individuální členkou. Pracuje v regionálním výboru SKIP 10, jehož předsedkyní byla od roku 2013 do března 2022. Samostatnou kapitolou jsou i regionální funkce, které knihovna zajišťuje pro 2/3 okresu Opava od roku 2002. Významnou součástí této činnost je nejenom zajištění výměnných souborů knih pro města a obce, ale také pozvednutí úrovně knihovnických procesů. Díky intenzivní práci byly všechny obsluhované knihovny plně automatizovány a také se výrazně zlepšily i prostorové a pracovní podmínky knihovníků v okrese Opava. V oblasti doplňování knihovních fondů a stavu automatizace patří opavská knihovna mezi nejlepší v kraji. Svou velikostí a rozsahem svých knihovních fondů je KPB v Opavě asi na 20. místě v České republice, svými aktivitami v kulturně výchovné činnosti nebo automatizaci knihovnických procesů patří mezi nejúspěšnější knihovny v celé zemi.
O tom svědčí titul „Knihovna roku“, kterou KPBO – ústřední knihovna získala za automatizaci a kvalitní zpracování fondů v roce 1995, kdy se stala v pořadí 12. plně automatizovanou knihovnou v České republice a první na území Severní Moravy a Slezska. Trendy v automatizaci knihovna sleduje stále. Díky zavádění nových technologií v oblasti webových služeb knihovna dosáhla standardu 7/24 (otevřeno 7 dní v týdnu 24 hodin). Například služba ODLOŽ i přístup k elektronickým zdrojům umožnily veřejnosti dosáhnout na knihovnické služby i v době uzavření knihovny kvůli epidemiologickým opatřením. Knihovna stále modernizuje své technické vybavení pravidelnou účastí v grantech vypisovaných Ministerstvem kultury ČR.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2007)
Cena města Opavy za kulturní přínos městu Opava (2022)
Další info URLZuzana Bornová: Úkolem knihovny je vychovávat nové čtenáře (TV Polar)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002727.htm ]