NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Humpolík, Antonín, 1891-1967
Odkaz. forma Humpolík, Ant., 1891-1967
Narození 21. dubna 1891, Předklášteří (okr. Brno-venkov)
Úmrtí 19. září 1967, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská osvětová rada
Brno (okr. Brno-město) - Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR (1945-)

Biografická pozn. Narozen 21. 4. 1891 v Předklášteří, zemřel 19. 9. 1967 v Brně. Učitel, ředitel školy, osvětový pracovník, zemský knihovnický instruktor, práce z oboru školství, vlastivědy a kulturních dějin.
Źivotopis Narodil se 21. dubna 1891 v Předklášteří u Tišnova, kde byl jeho otec kovářem. Absolvoval učitelský ústav, v roce 1910 dosáhl učitelské dospělosti, v roce 1912 učitelské způsobilosti. Zpočátku učil němčinu na 2. chlapecké škole obecné v Brně-Královo Pole, v roce 1924 byl uváděn jako učitel v obecné škole dívčí v Brně-Královo Pole, v roce 1929 byl jmenován definitivním odborným učitelem. Nejpozději od roku 1930 byl ředitelem Komenského vyšší lidové školy v Brně a tuto funkci vykonával i během protektorátu a po osvobození Československa. Významně se zabýval osvětovou činností. Od dvacátých let byl jednatelem městského osvětového sboru v Brně a v této funkci organizoval 1. celostátní sjezd lidovýchovný v Brně v létě 1928. V třicátých letech byl státním osvětovým referentem a jako referent státní osvětové služby hovořil na 2. celostátním sjezdu lidovýchovných pracovníků v roce 1938 o odborném školení lidovýchovných pracovníků, kde se zaměřil i na školení knihovníků. Od třicátých let byl dlouholetým jednatelem Krajského ústředí osvětových sborů v Brně a v roce 1945, kdy vyplnil přihlášku do Svazu českých knihovníků, uvedl, že je místopředseda Osvětové rady v Brně. Za protektorátu byl krajským referentem veřejné osvětové služby. V roce 1945 byl jmenován zemským knihovnickým instruktorem a v této funkci přednášel na státním čtyřnedělním knihovnickém kurzu v létě 1946 ve Šternberku o knihovnické legislativě. Od dubna 1948 byl přednostou knihovnického oddělení zemské osvětové rady v Brně.
Od roku 1946 odpovídal za redakci časopisu Moravskoslezská osvěta a pro březnové číslo roku 1948 tohoto časopisu napsal článek Knihovny a knihovníci v lidové demokracii. V něm se postavil za vítěznou levici a konstatoval, že v místech, kde po r. 1945 převládla levice, dostaly obecní knihovny více peněz. S podobným názorem vystoupil na celostátním sjezdu knihovníků v Brně v květnu 1948. Později se patrně již knihovnictvím nezabýval. Od roku 1945 byl členem Společnosti pro kulturní a hospodářské styky s SSSR a v brněnské odbočce měl na starost knihovnu a čítárnu. Byl také publikačně aktivní, přispíval do České osvěty a Osvětové Moravy, redigoval věstník Vzdělání a štěstí, napsal několik publikací včetně Umění žíti, která vyšla v roce 1932, ale zatím ji Česká národní bibliografie nezaznamenala. Rád vystupoval v rozhlasových pořadech. V roce 1945 sdělil, že měl 250 přednášek v rozhlase. V této činnosti pokračoval i později. Od roku 1949 měl v brněnském rozhlase pravidelný pořad Probírka knihami. Zemřel 19. září 1967 v Brně. (Další zdroj: MATULA, Antonín, Jindřich KUBÍČEK a Ant. MOUCHA. Idea československého státu a lidová kultura: přehled veřejné péče osvětové, vydaný k druhému celostátnímu sjezdu lidovýchovných pracovníků v Československé republice [uspořádanému ministerstvem školství a národní osvěty v Praze ve dnech 26.-28. května 1938. V Praze: Státní nakladatelství, 1938, s. 183.)
Další info URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Antonín Humpolík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002732.htm ]