NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sadílek, Josef, 1924-2006
Narození 2. února 1924, Štarnov (okr. Olomouc)
Úmrtí 11. prosince 2006, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Litovel (okr. Olomouc)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo kultury (1972-)

Biografická pozn. Narozen 2. 2. 1924 ve Štarnově /Olom/, zemřel 11. 12. 2006 v Praze. PhDr., knihovnický inspektor, nakladatelský redaktor, básník, literární monografie.
Źivotopis Narodil se 2. února 1924 ve Štarnově. V letech 1936 až 1938 docházel do státního československého reálného gymnázia ve Šternberku a poté přešel do státního reálného gymnázia v Olomouci. Po docházce do Vyšší hospodářské školy v Olomouci v letech 1942 až 1944 pracoval do osvobození Československa jako zemědělský dělník. Na podzim 1945 maturoval na reálném gymnáziu v Zábřehu a krátce působil jako kulturní referent na ONV Šternberk. V letech 1946 až 1949 studoval na Masarykově univerzitě v Brně sociologii, estetiku a filozofii. Během studií se zapojil do veřejného života a v roce v 1948 zastával funkci předsedy Svazu české mládeže ve Štarnově a staral se v obci o kulturu a osvětu. Po absolvování vojenské služby na Slovensku byl zaměstnán v letech 1951 až 1953 jako okresní knihovnický inspektor v Litovli a v letech 1953 až 1955 jako úředník na Ministerstvu školství v Praze. Od roku 1956 působil jako redaktor nakladatelství Orbis a v rámci této činnosti redigoval v roce 1957 i vědecko-teoretický sborník Knihovna. V letech 1959 až 1972 vedl oddělení propagace a tisku Československé akademie zemědělských věd. Jako vedoucí redaktor Věstníku výzkumných ústavů zemědělských vyzpovídal v roce 1966 Josefa Vinárka, který ve věstníku poreferoval o systému zemědělských knihoven v USA. Ještě v roce 1972 odešel pracovat na Ministerstvo kultury ČR do oddělení knihoven, pozdějšího oddělení knihoven a VTEI. Zastupoval jeho vedoucího J. Lipovského a na konci roku 1980 převzal jeho funkci.
V roce 1975 hovořil v kulturním a školském výboru ČNR o současném stavu knihovnictví v ČSSR a o dalších perspektivách rozvoje. Text jeho vystoupení přetiskl v tom roce časopis Čtenář (1975, 27(5), s. 142-145). Stejný časopis mu v dalším roce (1976, 28(1), s. 8-10) otiskl jako úvodník text Knihovny ČSR mezi XIV. a XV. sjezdem KSČ pod šifrou -js- a v roce 1981 (1981, 33(1), s. 2-4) text Hlavní úkoly knihoven ČSR v roce 1981 pod šifrou JS. Byl autorem několika básnických sbírek, z nichž Čtenář otiskl báseň v roce 1978 a 1980 (1978, 30(8), s. [304b], 1980, 32(1), s. [28b]). Patřil k bezručovským badatelům, kteří měli možnost poznat P. Bezruče osobně a přispět k ozřejmění méně známých stránek jeho díla. Zemřel 11. prosince 2006 v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002756.htm ]