NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nohejl, Václav, 1918-
Narození 15. března 1918, Králův Dvůr (okr. Beroun)
Místo působení Nejdek (okr. Karlovy Vary) - Městská veřejná knihovna a čítárna (1945-1953)

Biografická pozn. Narozen 15. 3. 1918 v Králově Dvoře u Berouna. Pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 15. března 1918 v Králově Dvoře, kde se jeho otec živil jako tesař. Maturitu složil na učitelském ústavu. Než přišel v roce 1945 v rámci osidlování pohraničí učit do Nejdku, byl členem Spolku ochotníků v Králově Dvoře. V Nejdku řídil hned od počátku městskou knihovnu minimálně do roku 1953, kdy ji dovedl k zisku čestného uznání v soutěži BVLK za rok 1952. Do knihovny získal v roce 1945 první českou knihu. V knihovně organizoval i akce pro Němce s německým knihovníkem a stranická školení kroužku IV. ZO KSČ. Kromě výuky ve škole byl kronikářem a archivářem města. O činnosti knihovny psal do časopisu Svazu českých knihovníků Knihovna v roce 1946 (s.196) a v roce 1947 (s. 124), kdy zmínil, že pořadatelům plesů a tanečních zábav poslal žádosti o podporu knihovny, které vynesly poměrně velké finanční částky. V informování o činnosti knihovny pokračoval také v časopise Čtenář v roce 1950 (s. 278) a v roce 1953 (s. 186), když v článku nazvaném Vychováváme si z mládeže stálé čtenáře popsal, jak dosáhli toho, že do knihovny dochází ¾ všech školních žáků. V roce 1955 sice Čtenář nejmenovitě napsal, že se po odchodu knihovníka a učitele z Nejdku zhoršil stav knihovny, ale je možné, že Nohejl v Nejdku zůstal a věnoval se jen práci ve škole. Andrš tvrdí, že od roku 1953 řídil osmiletou střední školu, podle novin Pravda byl v roce 1965 ředitelem ZDŠ v Nejdku. V roce 1962 popsal v rámci 7. ústředních pedagogických čtení své čtyřleté zkušenosti se školním klubem v Nejdku a tuto práci o dva roky později vydalo Státní pedagogické nakladatelství jako samostatnou publikaci.
Jeho postoje v roce 1968 vedly k tomu, že byl zbaven funkce ředitele školy a v 70. letech byl zařazen jako učitel 2. ZDŠ v Nejdku na Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice západočeským KV KSČ.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002765.htm ]