NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Svoboda, Antonín, 1904-
Narození 21. dubna 1904, Nemotice (okr. Vyškov)
Místo působení Vysoké Mýto (okr. Ústí nad Orlicí)
Praha (okr. Hlavní město Praha)

Biografická pozn. Narozen 21. 4. 1904 v Nemoticích. Zemský knihovnický inspektor.
Źivotopis Narodil se 21. dubna 1904 v Nemoticích na Vyškovsku, kde jeho otec působil jako úředník na dráze. Patrně v roce 1916 se rodina přestěhovala do Vysokého Mýta, protože od podzimu 1916 tam Antonín docházel do 2. třídy státního vyššího gymnázia. V červnu 1923 na vysokomýtském gymnáziu maturoval a potom absolvoval jednoletý abiturientský kurz učitelství. V roce 1926 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy a na podzim 1933 učil na 1. obecné chlapecké škole ve Vysokém Mýtě. Další údaje o něm jsou až z doby Protektorátu, kdy na sebe upozornil bojem proti brakové literatuře. Ve školním roce 1940/41 mu otiskly texty na toto téma věstník Osvětová Morava (článek Zhoubný vliv brakové literatury) a měsíčník Osvěta venkova (článek A ještě braková literatura), V tu dobu působil ve funkci krajského referenta pro veřejnou osvětovou službu, z níž byl v srpnu 1943 uvolněn a pověřen novou funkcí referenta veřejných knihoven (Gemeindebüchereireferent) s působností nejen pro Vysokomýtsko, ale i Královéhradecko. V této funkci přednášel na státním třínedělním knihovnickém kurzu v Hradci Králové v srpnu 1945. Z dotazníku pro Svaz českých knihovníků, který vyplnil v říjnu 1945, vyplývá, že v tu dobu byl jmenován zemským knihovnickým inspektorem a že své publikované texty podepisoval šiframi A.S., As, An-da, Daan, A.S.Dán. V listopadu 1945 byl navržen ke kooptování do výboru Svazu s poradním hlasem jako zástupce referentů a knihovních inspektorů na venkově, protože se již za Protektorátu zúčastnil společné práce českých knihovníků a vypracoval rozsáhlý elaborát, jak novelizovat knihovní zákon.
Na 2. valné hromadě SČK byl zvolen do funkce 3. místopředsedy. Zároveň byl zvolen jako zástupce Svazu do komise pro školní knihovny při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Po únoru 1948 byl zřejmě z funkce zemského knihovního inspektora pro své názory odvolán. V článku J. Ziky Boj o naše knihovnictví před únorem 1948, který otiskla Osvětová práce v roce 1949, je totiž jmenován mezi kritizovanými inspektory.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 27 / 000002796.htm ]