NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lichá, Magdalena
Narození 3. června 1933, Nové Město nad Metují (okr. Náchod)
Úmrtí 13. listopadu 2021
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Vojenská lékařská akademie (1953-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro zdravotnickou dokumentaci (nyní Národní lékařská knihovna) (1958-1965, 1970-2006)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Chirana (1965-1970)

Biografická pozn. Narozena 3. 6. 1933 v Novém Městě nad Metují, zemřela 13. 11. 2021. PhDr., knihovnice, rešeršérka Národní lékařské knihovny v Praze. Práce z oboru.
Źivotopis Narodila se 3. června 1933 v Novém Městě nad Metují. Zpočátku docházela do státního reálného gymnázia v Náchodě, po vytvoření pobočky v Novém Městě nad Metují dokončila středoškolské studium maturitou v roce 1951 ve svém rodišti. V říjnu 1953 nastoupila do Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, kde se mimo jiné podílela na sestavení soupisu odborných časopisů docházejících do Vojenské vědecké knihovny v Hradci Králové. Po pěti letech přešla na pozici odborného referenta do Ústavu pro zdravotnickou dokumentaci v Praze. V tu dobu dálkově studovala knihovnictví na Filologické, resp. Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1959 složila státní zkoušky a obhájila diplomovou práci Systematika knihovnictví, v níž kriticky zhodnotila knihovnické třídění. V říjnu 1965 rozvázala pracovní poměr v ústavu, který v tu dobu nesl název Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu, a odešla vést středisko VTEI do pražské Chirany. V září 1970 se vrátila jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník na své dřívější pracoviště a do roku 1996 vedla rešeršní oddělení, poté v oddělení pracovala jako odborný pracovník, resp. knihovník až do konce srpna 2006. Při práci využívala kromě svých odborných znalostí i ruštinu, angličtinu, němčinu a španělštinu. Často přednášela, např. v březnu 1983 vystoupila na sympoziu Pharminform ve Zlíně s referátem o využívání automatizovaných rešeršních služeb v československém zdravotnictví, o rok později diskutovala na aktivu brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních brigád organizací vědeckovýzkumné základny Ministerstva zdravotnictví.
V ústavu odpovídala za provoz mezinárodní služby Excerpta Medica v Československu, odborně spolupracovala s informačními středisky ve zdravotnictví a příbuzných oborech, publikovala v odborném tisku. Např. do Československé informatiky napsala s J. Drbálkem o zpřístupnění báze národní lékařské literatury v dialogovém režimu (1988, 30(4), s. 103-104) a s. P. Janatou o využití CD-ROM (1989, 31(8), s. 236-237). Zemřela 13. listopadu 2021. Časopis lékařů českých, 1984, 123(1), s. 29. Zdravotnické noviny. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 25.5.1984, 33(21), s. 4, 11.11.1988, 37(45), s. 2.
Medaile a ocenění vzorný pracovník Ministerstva zdravotnictví (1988)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002813.htm ]