NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vavřík, Jaroslav, 1907-1991
Narození 14. srpna 1907, Petřvaldík (okr. Nový Jičín)
Úmrtí 2. března 1991, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Místo působení Slezská Ostrava (okr. Ostrava-město) - Městská knihovna (1933-1945)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Ústřední knihovna (nyní Knihovna města Ostravy) (1945-1961)

Biografická pozn. Narozen 14.8.1907 v Petřvaldíku u Příbora na Moravě, zemřel 2.3.1991 v Ostravě. PhDr., hudební historik, knihovník, estetik a dialektolog, práce v oborech.
Źivotopis Narodil se 14.8.1907 v Petřvaldíku na Novojičínsku, kde jeho otec učil na měšťanské škole. Od roku 1918 docházel na české reálné gymnázium v Moravské Ostravě, kde v červnu 1926 maturoval. Následně studoval do roku 1928 hru na varhany na Státní hudební a dramatické konzervatoři v Brně a studia dokončil v roce 1929 na pražské konzervatoři státní zkouškou z klavíru, varhan, kompozice a harmonie. V zimním semestru 1928/1929 si zapsal studium hudební vědy, estetiky a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a současně navštěvoval vysokou odbornou školu archivní v Praze, kterou ukončil v roce 1931 sepsáním práce Cancellaria regis Vladislai a složením státní zkoušky v červnu 1931. Knihovnické znalosti získal na knihovnickém kurzu při Filozofické fakultě, kam docházel ve školním roce 1929/1930 a kde složil v červnu 1930 nižší knihovnickou zkoušku. V prosinci 1931 byl promován, když obhájil disertaci Lidová píseň ve Slezsku. Od roku 1931 byl zaměstnán v muzeu v Orlové. Jeho sbírky odborně zaevidoval a obecný popis sbírek pak publikoval ve Vlastivědné příloze Obrany Slezska. Od začátku května 1933 pracoval jako knihovník ve Slezské Ostravě a hned v tom roce sestavil a nechal vytisknout úplný seznam knih, kterému dal název Čtenářova příručka. Kvůli potížím se sluchem nepůsobil v přímých službách se čtenářem, připravoval však oblíbená knihovnická setkání v Podolí. Za protektorátu se mu podařilo spolu s dalšími třemi knihovníky zachránit 50 tisíc svazků, které německé úřady vyžadovaly, aby byly zničeny.
V říjnu 1945, když se hlásil do Svazu českých knihovníků, byl městským knihovníkem v Moravské Ostravě, v prosinci 1945 byl pak jmenován ústředním knihovníkem (a O. Sedlář podle Hlasu jeho náměstkem, i když Encyklopedie Ostravy to uvádí naopak). Dále vedl kroniku Slezské Ostravy a přispíval do Moravskoslezského deníku. V ostravské knihovně se zasloužil o vznik hudebního oddělení a bohaté sbírky hudebních nahrávek. Sebral a zaznamenal 340 lašských písní, z nichž asi stovku upravil pro Československý rozhlas.V knihovně pracoval až do roku 1961. Zemřel 2. března 1991 v Ostravě, pohřben byl 11. března 1991 ve farním kostele ve Slezské Ostravě.
Další info URLEncyklopedie města Ostravy!!! (PhDr. Jaroslav Vavřík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002820.htm ]