NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vignatiová, Valerie, 1907-2001
Církevní jméno Mičková, Valerie, 1907-2001
Narození 28. října 1907, Březinka-Osvětim (Polsko)
Úmrtí 19. září 2001
Místo působení Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště) - Okresní lidová knihovna (nyní knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti) (1951-1953)
Zlín (okr. Zlín) - Krajská lidová knihovna (1953-1959)

Biografická pozn. Narozena 28. 10. 1907 v Březince-Osvětimi, zemřela 19.9.2001. Ředitelka knihovny v Uherském Hradišti a Zlíně.
Źivotopis Narodila se 28. října 1907 v Březince-Osvětimi do rodiny úředníka jako Valerie Mičková. Patrně absolvovala učitelský ústav, protože v roce 1930 byla jmenována definitivní učitelkou v Měřovicích na Hané a v Knize sezdaných byla uvedena jako literní učitelka v Bochoři. Svatba se uskutečnila v září 1932 a jejím nastávajícím se stal MUDr. Jan Vignati, který byl popraven za protinacistický odboj v Berlíně v roce 1942. V roce 1948 působila jako okresní knihovnická inspektorka v Uherském Hradišti a jako náčelnice župy Komenského. O rok později byla náčelnicí Gottwaldova sokolského kraje. Od roku 1951 do poloviny roku 1953 řídila Okresní lidovou knihovnu v Uherském Hradišti a dovedla ji k zisku vzorná lidová knihovna v rámci soutěže BVLK. Potom přešla do Krajské lidové knihovny v Gottwaldově, dnešním Zlíně, do funkce ředitelky. V roce 1953 a 1954 jezdila po Zlínsku a přednášela o českých osobnostech v rámci akce Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. V říjnu 1955 se zúčastnila společného zájezdu oceněných knihovníků do slovenských knihoven. V té době již také spolupracovala s časopisem Čtenář. Nejprve napsala článek o čtenářské besedě v Lopeníku (10.1953, 5(10), s. 302-303), následoval text o besedách za pomoci maňásků (10.1954, 6(10), s. 299-300) a o práci s politickou literaturou (04.1956, 8(4), s. 74). Před 2. sjezdem spisovatelů napsala do Čtenáře zamyšlení nad prací s knihou mezi dětmi (09.1955, 7(9), s. 271-272). Význam maňáskových scén v lidových knihovnách a naše zkušenosti se jmenoval Methodický list Krajské lidové knihovny v Gottwaldově, který vznikl z její iniciativy v roce 1955. Byla velmi aktivní, psala i do krajského tisku o problémech knihovny.
V roce 1957 přivedla gottwaldovskou knihovnu k zisku čestného uznání Ministerstva školství a kultury za činnost v roce 1956 v soutěži BVLK. V roce 1959 hovořila o formách práce s knihou Z. Pluhaře Opustíš-li mne na metodickém semináři. Přednášení ji patrně přinášelo větší uspokojení než řešení problémů v knihovně, a tak v roce 1959 absolvovala dvouletý nástavbový kurz pro vysokoškolské pracovníky. Ještě v říjnu 1959 se psalo o ní v krajském tisku jako o ředitelce knihovny, avšak již v letech 1961 až 1964 působila jako třídní učitelka v dvouletém pomaturitním dálkovém studiu knihovnictví a v dvouletém nástavbovém denním studiu knihovnictví ve Střední knihovnické škole v Brně. Ve školním roce 1964/65 a 1965/66 byla zástupkyní ředitele této školy. Zemřela 19. září 2001. Její ostatky byly uloženy do hrobu č. 162–163 ve skupině 11 na Ústředním hřbitově v Brně. Další zdroj: VALÁŠKOVÁ, Martina. Knihovny v době komunistické totality: případová studie Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v letech 1948-1989. MU FF KISK 2011, s. 31, 33. Foto ve Čtenář: měsíčník pro práci s knihou. Praha: Academia, 10.1953, 5(10), s. [272d].
Medaile a ocenění vzorný knihovník (1953)
vyznamenání KNV
čestné uznání Ministerstva školství a kultury (1958)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Valerie Vignatiová)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002840.htm ]