NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šperglová, Jiřina, 1890-
Narození 12. ledna 1890, Kolín (okr. Kolín)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna na Královských Vinohradech (nyní Městská knihovna v Praze)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze)

Biografická pozn. Narozena 12. 1. 1890 v Kolíně. Knihovnice v Ústřední knihovně hl. města Prahy.
Źivotopis Narodila se 12. ledna 1890 v Kolíně, kde její otec učil na reálném gymnáziu. Měšťanskou i rodinnou školu absolvovala patrně až v Praze, protože otec byl v roce 1901 jmenován profesorem na českém státním gymnáziu na Královských Vinohradech. V této části Prahy získala zaměstnání dozorkyně vinohradské čítárny nejpozději v roce 1924. Knihovnické vzdělání si doplnila v knihovnickém kurzu. Do konce října 1928 spravovala knihovnu č. 5 v Holešovicích a v listopadu 1928 přešla do Ústřední knihovny hlavního města Prahy na pozici kancelářského pomocníka. Od listopadu 1928 byla pověřena vedením ústřední čítárny revuí. V roce 1932 měla v knihovně hodnost vrchního kancelářského oficianta a o 10 let později kancelářského oficiála. V roce 1940 sestavila sedmistránkový Seznam časopisů čítárny Ústřední knihovny hl. města Prahy, který vyšel tiskem jako příloha k 2. číslu časopisu Knihy a čtenáři. Za okupace sbírala peníze na podporu rodin zatčených komunistů. Frey ve své kronice o ní píše jako o vedoucí finančního stranického aktivu, Čermáková jako o tetince. V přihlášce do Svazu českých knihovníků vyplnila v březnu 1946 rubriku zaměstnání slovy úřednice v čítárně časopisů v Ústřední knihovně hlavního města Prahy.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002844.htm ]