NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kalus, Karel, 1884-1961
Narození 18. prosince 1884, Malá Lhota (okr. Nový Jičín)
Úmrtí 28. ledna 1961, Frýdek (okr. Frýdek-Místek)
Místo působení Frýdek (okr. Frýdek-Místek) - Veřejná knihovna města Frýdku (1922-1932)

Biografická pozn. Narozen 18.12.1884 v Malé Lhotě, zemřel 28.1.1961 ve Frýdku. Učitel, osvětový pracovník, knihovník, veřejný činitel a regionální historik Frýdecka.
Źivotopis Narodil se 18. prosince 1884 v Malé Lhotě na Bílovecku do dělnické rodiny. V letech 1894 až 1904 docházel na české státní gymnázium. Po maturitě studoval na přání maminky teologii v Olomouci do roku 1906, ale pak se rozhodl pro učitelské povolání. Vzdělával se v učitelském ústavu v Příboře a v roce 1908 složil zkoušku učitelské dospělosti, o dva roky později způsobilosti pro obecné školy a v roce 1911 způsobilosti pro měšťanské školy s aprobací pro výuku němčiny. Působil na školách v Sedlištích, kde byl jmenován v roce 1911 definitivním učitelem, v Michálkovicích a Slezské Ostravě. Za 1. světové války se s 1. pěším plukem zúčastnil bojů na italském bojišti a byl vyznamenán za udatnost. V roce 1919 přišel do Frýdku, kde na dívčí měšťanské škole učil češtinu a dějepis. Ve Frýdku se podílel na organizaci kulturního života. Zachránil městský archiv, od roku 1922 osm let psal městskou kroniku, od roku 1929 vedl muzejní odbor, pronášel přednášky před veřejností i v ostravském rozhlase, aktivně pracoval v okresním a městském osvětovém sboru. Z knihoven Těšínských novin a frýdeckého Sokola a z knih půjčených od Matice osvětové lidové sestavil základ Veřejné knihovny města Frýdku. V roce 1922 byl jmenován městským knihovníkem, návštěvníkům radil co číst, o prázdninách roku 1923 nechal vytisknout seznam knih a o činnosti za první rok fungování knihovny napsal zprávu do České osvěty (1923-1924, 20(10), s. 357-358). Další seznam, jež svým rozsahem překročil 120 stran, sestavil a vydal v roce 1930.
Nesložil však státní knihovnickou zkoušku, která byla pro knihovníky v městech nad 10 tisíc obyvatel povinná, což uvedl státní instruktor v zápisu z inspekce. To se Kaluse dotklo a funkce knihovníka se v roce 1932 vzdal. V roce 1935 byl zvolen starostou města a tuto funkci vykonával do roku 1939. Za okupace byl nacisty půl roku vězněn, po osvobození Československa působil jako ředitel měšťanské školy ve výslužbě na státním reálném gymnáziu ve Frýdku jako výpomocný učitel. Zemřel 28. ledna 1961 ve Frýdku. Další zdroje: Sborník Ministerstva školství a národní osvěty: ministerstvo, školské úřady, vysoké, střední a odborné školství. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1947, 19(1), s. 41. Týden rozhlasu. Praha: Orbis, 02.03.1935, 2(9), s. 13. Polední list. Praha: Tempo, 05.05.1935, 9(125), s. 2. Důstojnické listy: čtrnáctidenník Svazu československého důstojnictva. Praha: Ústřední výbor Svazu československého důstojnictva, 01.01.1926, 6(1), s. 6. ​​ VESELSKÁ, Jiřina. Osobnosti vlastivědné práce na Frýdecku a Místecku do poloviny 20. století. In: Práce a studie Muzea Beskyd / Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd 8, (1994,) s. 83.
Medaile a ocenění Signum laudis (1916)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002852.htm ]