NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lukáš, Antonín, 1933-2017
Narození 17. září 1933, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Úmrtí 12. července 2017, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - Výzkumný a šlechtitelský ústav polních plodin Československých státních statků (nyní Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž) (1951-1961)
Kroměříž (okr. Kroměříž) - Okresní lidová knihovna (nyní Knihovna Kroměřížska) (1961-1970)
Kroměříž (okr. Kroměříž) - Uměleckohistorické muzeum (nyní Muzeum Kroměřížska) (1970-1972)
Kroměříž (okr. Kroměříž) - Arcibiskupská zámecká knihovna (1972-1985, 1996)

Biografická pozn. Narozen 17. 9. 1933 v Kroměříži, zemřel 12. 7. 2017 tamtéž. Mgr., knihovník, historik, práce z historie Arcibiskupského zámku a Kroměřížska.
Źivotopis Narodil se 17. září 1933 v Kroměříži, kde také vystudoval gymnázium. Po maturitě nastoupil v roce 1951 do tehdy právě vznikajícího Výzkumného a šlechtitelského ústavu polních plodin Československých státních statků jako dokumentátor. Patrně pomáhal i v knihovně ROH výzkumného ústavu, protože byl v roce 1986 pozván do Brna, kde se sešli knihovníci k připomenutí čtyřicetiletí odborových knihoven. Během zaměstnání v ústavu absolvoval dálkově v letech 1959 až 1961 nástavbové pomaturitní studium na Střední knihovnické škole v Brně. Poté odešel do Okresní knihovny v Kroměříži, kde v letech 1961 až 1970 zastával funkci ředitele. Vysokoškolského vzdělání nabyl dálkově na katedře knihovnictví a vědeckých informací Fakulty sociálních věd a publicistiky, když v jarním termínu roku 1972 obhájil diplomovou práci Publikační činnost lidových knihoven na úseku regionální bibliografie. Z politických důvodů musel v roce 1970 odejít z kroměřížské okresní knihovny, od července 1970 do roku 1972 pracoval jako knihovník v Umělecko-historickém muzeu v Kroměříži, které tehdy spravovalo jak fondy muzejní, tak i zámecké knihovny. V roce 1972 přešel do zámecké knihovny, kde pracoval až do roku 1984. V roce 1985 byl jmenován ředitelem Státního zámku a zahrad Kroměříž. V této funkci působil až do devadesátých let 20. století. Poměrně málo psal na knihovnické téma. V roce 1963 poskytl podklady o prodeji knih v knihovnách redaktorům Osvětové práce. V roce 1972 mu vyšla stať K problematice regionální práce lidových knihoven v příloze časopisu Čtenář Knihovnictví a bibliografie (1(6), s. 109-114).
Byl předsedou Okresní komise památkové péče, řídil okresní aktiv knihoven. Jako člen Nadačního fondu Kroměřížská mincovna se podílel na rekonstrukci její budovy a na vzniku galerie Orlovna. Pomáhal také při organizaci akcí, jako byly festival Kroměřížské hudební léto, ARSfilm Kroměříž a další. Rozsáhlá byla jeho přednášková činnost – od mateřských škol až po cykly pro seniory. Jako ředitel zámku se setkal s mnoha osobnostmi, v jeho fotoarchivu byly fotografie se dvěma desítkami prezidentů, na konferenci ve Washingtonu se potkal osobně s prezidentem Reaganem. I po odchodu do důchodu v roce 1996 se věnoval práci s historickou literaturou. Na poloviční úvazek vyhledával badatelům knihy v arcibiskupské knihovně. V roce 1994 byl zvolen předsedou klubu UNESCO a inicioval zapsání zámku a zámecké zahrady na Seznam památek UNESCO, k čemuž došlo v japonském Kjótu v roce 1998. Zemřel 12. července 2017 v Kroměříži, ostatky byly uloženy do rodinného hrobu v Dřevohosticích.
Medaile a ocenění čestný člen Klubu UNESCO Kroměříž (2004)
Cena města Kroměříže (2013)
Osobnost roku města Kroměříže (2013)
Další info URLEncyklopedie Kroměříže (Mgr. Antonín Lukáš)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002853.htm ]