NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gardavský, Cyril, 1869-1940
Narození 26. července 1869, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Úmrtí 10. června 1940, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - Musejní a knihovní jednota (1897-)

Biografická pozn. Narozen 26.7.1869 v Kroměříži, zemřel 10.6.1940 v Kroměříži. Pedagog, knihovník.
Źivotopis Narodil se 26. července 1869 v Kroměříži, v rodní a křestní knize byl jeho otec označen za půlměšťana. V rodišti absolvoval pět tříd gymnázia a v Příboře v roce 1889 ústav ke vzdělání učitelů. V roce 1892 nabyl učitelské způsobilosti němčiny pro obecné školy. Jako podučitel působil v tom roce v Roštíně, potom v Pačlavicích, kde založil hasičský spolek, a v Jankovicích, odkud byl přeložen v roce 1895 do Kroměříže, kde se během let vypracoval na ředitele obecné školy. V rodném městě byl velmi aktivní, založil Rybářský spolek pro Kroměříž a Sportovní klub Haná. Byl zdatným sportovcem a v září 1902 dovesloval na lodi z Kroměříže do Bratislavy. Řadu let byl starostou a místostarostou Sokola kroměřížského. Po založení Musejní a knihovní jednoty v roce 1896 působil od roku 1897 jako knihovník a staral se o fond, který se po vzniku Československa stal základem Masarykovy veřejné knihovny. Zpočátku vykonával knihovnické práce zdarma, po dohodě s obcí mu byla v roce 1902 stanovena odměna 100 zlatých ročně. V roce 1906 vydal ve spolupráci s dozorcem čítárny F. Kochem tištěný seznam knih o 80 stranách. Jako knihovník jednoty působil patrně až do začátku 1. světové války, nikoliv však nepřetržitě, protože v r. 1908 byl knihovníkem F. Burda. Po vytvoření Masarykovy veřejné knihovny zasedal od září 1921 do června 1937 v knihovní radě a fond knihovny občas obohatil knižním darem. Po vzniku Československa kandidoval do obecního zastupitelstva za českou a slovenskou národní demokracii a byl do roku 1920 okresním školním inspektorem.
Do roku 1936 učil účetnictví, korespondenci a němčinu ve veřejné obchodní škole v Kroměříži a do konce svého života byl členem kuratoria školy. Zemřel 10. června 1940 v Kroměříži. Další zdroje: Výroční zpráva veřejné obchodní školy města Kroměříže za školní rok. Kroměříž: Veřejná obchodní škola, 1926, 1926(3), s. 5, 1936(13), s. 4, 1939(16), s. 3. SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství Josef Zeibrdlich, 1927, s. 944. (foto na s.287) Obzor. V Přerově: Společnost vydavatelská, 28.3.1923(71), s. 3. Lidé, knihy, knihovny: sborník příspěvků a dokumentů ke stejnojmenné výstavě, pořádané při příležitosti 80. výročí lidové knihovny v Kroměříži. Kroměříž: Okresní knihovna Kroměříž, 1977.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLEncyklopedie Kroměříže (Cyril Gardavský)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002855.htm ]