NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bejval, Vilém, 1873-1941
Narození 25. ledna 1873, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 18. srpna 1941
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1908-1913, 1914-1935)

Biografická pozn. Narozen 25. 1. 1873 v Praze, zemřel 18. 8. 1941. Knihovník.
Źivotopis Narodil se 25. ledna 1873 v Praze na Smíchově do rodiny kustoda Spolku architektů a inženýrů v Království českém. Absolvoval 6 tříd farní školu u sv. Štěpána v Praze a obchodnické učiliště K. P. Kheila. Zajímal se o knihvazačství, v roce 1925 docházel na půlroční kurz u vazače Jana Škody. Od února 1886 do února 1887 byl zaměstnán v instalačním závodě Pražských obecních plynáren, pak jako výpomocný úředník ve Spolku architektů a inženýrů v Království českém, v letech 1897 až 1899 v kanceláři při výstavě architektury a inženýrství. V listopadu 1902 nastoupil jako výpomocný úředník za denní plat 2,50 K do městské statistické kanceláře, aby tam pomohl knihovníkovi při novém uspořádání knihovny. V roce 1908 byl přeložen do městské knihovny. V ní zapisoval knihy dle titulních listů do katalogů, zapsané kopie zařazoval abecedně do lístkových katalogů a přeřazoval knihy z různých oborů na nové signatury. V knihovně a jejích pobočkách působil až do konce září 1935 s výjimkou krátkého období od února 1913, kdy byl přeložen do spisovny při hospodářském referátu. Do knihovny se vrátil přibližně po roce. Určitou dobu pracoval v knihovně v Nuslích, odkud byl přeložen v říjnu 1923 do knihovny v Břevnově. Od února 1924 spravoval knihovnu č. 5 v Holešovicích na Maninách, kde půjčoval v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin, v sobotu od 15 do 18 hodin. V roce 1925 vedl knihvazačské oddělení v ústřední knihovně, přiděloval knihy do vazby a evidoval je. V listopadu 1929 byl přidělen do katalogizačního oddělení. V květnu 1931 byl přeložen z ústřední knihovny do knihovny č. 39 v Bubenči.
Zájem o knihovnictví potvrzuje jeho účast na mezinárodním knihovnickém kongresu v Praze v roce 1926. V listopadu 1912 byl ustanoven magistrátním kancelistou, v roce 1920 manipulačním oficiálem, v lednu 1922 vrchním adjunktem a v roce 1931 se o něm hovořilo jako o vrchním manipulačním oficiálovi. Do důchodu odešel v říjnu 1935 s hodností manipulační správce. Zemřel 18. srpna 1941.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002865.htm ]