NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Marek, Karel, 1884-
Narození 5. května 1884
Místo působení Praha - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1922-1928)

Biografická pozn. Narozen 5. 5. 1884. Knihovník, hasičský pracovník, časopisecké stati.
Źivotopis Narodil se 5. května 1884. Absolvoval československou obchodní akademii. Zajímal se o knihovnictví, takže se zúčastnil 1. knihovnického kurzu v Hořovicích v srpnu 1920. Podle Jana Thona složil státní zkoušku knihovnickou v roce 1921, ale mezi účastníky státní školy knihovnické není uveden. Do služeb obce pražské vstoupil v únoru 1908, v roce 1920 byl uváděn jako adjunkt městských úřadů na Vinohradech. Thon usiloval v roce 1922, když přišel o magistrátního komisaře V. Šťovíčka převedeného do městského archivu, aby získal do knihovny právě K. Marka, v tu dobu přednostu výpravny na Vinohradech, a uspěl. Marek nastoupil do ústřední knihovny v červnu 1922. V červenci 1923 byl na funkci zástupce přednosty a správce knihovny č. 35 v Břevnově. V tom roce přednášel o katalogizační úpravě veřejných knihoven, o knihovnickém zákoně a o dějinách knihovnictví na státním knihovnickém kurzu v Jihlavě. Od listopadu 1925 byl správcem knihovny č. 19 ve Vršovicích. V roce 1926 užíval titul vrchní administrativní komisař a v rámci mezinárodního knihovnického sjezdu uspořádal knihovnickou výstavu v budově školy Výrobního spolku v Praze II v Resslově ulici. V listopadu 1928 byl přikázán statistickému úřadu a do knihovny se již nevrátil. O knihovnictví se však dále zajímal, v roce 1929 byl členem Spolku československých knihovníků a jejich přátel, na valné hromadě v dubnu 1930 byl zvolen za předsedu verifikační komise, která prověřovala, zda přítomní mají zaplacen členský příspěvek za daný rok. Ještě více aktivní byl v hasičském hnutí, kde byl byl župním vzdělavatelem.
Od roku 1922 byl redaktorem Věstníku hasičské župy Praha, od roku 1930 redaktorem Hasičské knihovny a od roku 1935 redaktorem Hasičských příruček. Hlavní finanční příjem měl však z práce ve statistickém úřadu, kde byl v roce 1939 administrativním ředitelem.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002866.htm ]