NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Boldan, Kamil, 1966-
Narození 21. února 1966, Klatovy (okr. Klatovy)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1988-)

Biografická pozn. Narozen 21. 2. 1966 v Klatovech. Historik a knihovědec, autor prací z oblasti inkunábulistiky, dějin knižní kultury a regionální historie.
Źivotopis V letech 1984-1988 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor pomocné vědy historické. Studium ukončil obhajobou diplomové práce Prolegomena k dochování sbírek exempel ve středověkých rukopisech z českých knihoven. V roce 1990 získal titul PhDr. Od roku 1988 je zaměstnán v oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, kde pracuje doposud. V letech 2004-2008 působil jako zástupce vedoucího. Je kurátorem sbírky inkunábulí a specializuje se na katalogizaci tisků 15. století. Připravuje katalog sbírky inkunábulí Národní knihovny, souboru tisků 15. století na území ČR (okolo 4500 tisků), který postupně zpřístupňuje v databázi STT (Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450-1800). Úzce spolupracuje s bibliografií tisků 15. století Gesamtkatalog der Wiegendrucke působící při berlínské Státní knihovně.
V předcházejícím období dlouhodobě zpracovával soupis dochovaných tisků a rukopisů z knihovny humanisty Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (soubor deponovaný v NK, nyní součást Lobkowiczké knihovny na zámku v Nelahozevsi). Je spoluautorem výstav Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, básník jagellonské doby, Codex gigas (obě 2007), Nebeský žebřík, Pozdně středověké modlitební knihy (2020), Bibliotheca astronomica (výstava připravovaná na 2024). Je autorem výstav Záhada Kroniky trojánské (2010), Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihovny na sklonku 2. světové války (2019).
Věnuje se především problematice raného českého knihtisku a dějinám českých knihoven jagellonské doby. Zaměřil se na práci první české tiskárny činné od 1476 v Plzni (anonymní Tiskař Arnoštových Statut a jeho Pokračovatel). Na základě studia filigránů se mu podařilo prokázat, že Kronika trojánská nemohla být prvním českým tiskem a že ve skutečnosti byla vydaná až kolem 1485. Nalezl dosud neznámý tisk plzeňské prvotiskárny (jednolistový odpustkový formulář).
Vedle toho se zaměřuje na studium knižního obchodu, kodikologii, inkunábulistiku a tegumentologii (zvláště české knihvazačské dílny 15. a 16. století). Připravuje Dějiny českého a moravského knihtisku v 15. století. V letech 2010-2023 byl kordinátorem institucionálního výzkumu NK ČR (DKRVO, oblast 1, Dějiny knižní kultury), postupně členem výzkumných týmů těchto grantových projektů: 1995-1997: Iluminované rukopisy klášterních fondů, uložených v Národní knihovně v Praze (ÚDU AV), 2010-2014: Europa humanistica. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600 (FF UK), 2005-2011: Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (NK ČR) 2016-2020: Knihověda.cz (KNAV a NK ČR), 2021-2023: Basilejská univerzita a české země (1460-1630) (HÚ AV), 2023-2027: Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech (NAKI 3). Je členem nákupních komisí Archivu hl. města Prahy a NK ČR a členem vědeckých rad časopisů Studie o rukopisech (MÚA AV) a Knihy a dějiny (KNAV).
Ve volném čase se zabývá turistikou a věnuje se zahradě.
Další info URLO historii českého knihtisku a starých rukopisech promluvil Kamil Boldan z Národní knihovny ČR. Jaké byly první české knihy - platí, že první kniha byla Kronika Trojánská? Jak se provádí výzkum a analýza nejstarších tisků? (Můj rozhlas)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002870.htm ]