NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Soušek, Josef, 1883-1975
Narození 8. července 1883, Olomouc (okr. Olomouc)
Úmrtí . 1975
Místo působení Vyškov (okr. Vyškov) - České gymnasium (1909-1921)
Vyškov (okr. Vyškov) - Městská čítárna (1919)
Vyškov (okr. Vyškov) - Městská knihovna (nyní Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově) (1920-1921)
Brno-Husovice (okr. Brno-město) - Třetí česká státní reálka (1921-1939)
Brno (okr. Brno-město) - Národní jednota pro jihozápadní Moravu (1921-)

Biografická pozn. Narozen 8.7.1883 v Olomouci, zemřel v roce 1975. Středoškolský profesor, literární historik, knihovník.
Źivotopis Narodil se 8. července 1883 v Olomouci, kde se jeho otec živil jako řezník. Od roku 1895 docházel na české gymnázium v rodišti, na němž v létě 1903 maturoval s vyznamenáním. Ačkoliv uvedl, že po maturitě bude studovat medicínu, nakonec se věnoval klasické filologii a v roce 1908 získal aprobaci pro výuku češtiny a němčiny na středních školách. Ve školním roce 1908/09 se vrátil na olomoucké gymnázium, tentokrát už ne jako student, ale jako suplující učitel. Počátkem školního roku 1909/10 byl jmenován Ústřední maticí školskou v Praze skutečným učitelem na českém gymnáziu ve Vyškově. V tomto městě působil až do léta 1921. Hned po nástupu do gymnázia kromě výuky češtiny a němčiny pořádal literární dýchánky pro studenty vyšších ročníků, později změněné na literární a řečnický kroužek. Sám byl výborný recitátor a rétor, o čemž se mohli přesvědčit vyškovští občané na přednášce o B. Němcové a J. Vrchlickém v roce 1914. Od podzimu 1909 až do svého odchodu v létě 1921 se staral o učitelskou knihovnu a zvětšil její fond o více jak 700 svazků. Zasloužil se i o rozvoj městské čítárny, když ji spravoval v roce 1919, a o vznik městské knihovny, když ho knihovní rada pověřila jednáním o spojení spolkových knihoven. Od poloviny října 1920, kdy se městská knihovna otevřela veřejnosti, dohlížel jako městský knihovník na její chod. Na podzim 1921 se stala jeho novým působištěm 3. česká státní reálka v Brně-Husovicích. I v ní se ujal krátce po nástupu správy profesorské knihovny a tuto činnost vykonával ještě ve školním roce 1938/39, kdy už ústav nesl název 2. státní reálné gymnázium.
V Brně se zapojil do činnosti brněnské odbočky Jednoty českých filologů, převzal funkci 1. knihovníka v Národní jednotě pro jihozápadní Moravu a podobně jako ve Vyškově také vykonával osvětovou činnost. Na veřejnosti vystupoval s přednáškami o T. G. Masarykovi a dalších českých velikánech. V roce 1931 měl hlavní projev při odhalení pomníku Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě. Byl aktivní rovněž v ústředním výboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a v brněnském Sokole. Po listopadových událostech roku 1939 byl zatčen a rok byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Po osvobození již patrně na středních školách nepůsobil a po únoru 1948 je v novinách zmíněn až v roce 1952 jako zástupce Krajského výboru Sokola. Zemřel v září 1975. Dne 12. září 1975 proběhla kremace v Brně a 15. října 1975 byl jeho popel rozptýlen na brněnském hřbitově. Další zdroje informací: MIKULEC, Josef a Rudolf SVAČINA. Sedmdesátpět let střední školy v Novém Městě na Moravě: 1894-1969. Nové Město na Moravě: Gymnasium, 1969, s. 52. RUDOLF, Josef. Byl jsem číslem 7809: hrůzy a zvěrstva v nacistických koncentračních táborech. V Brně: Novela, 1945, s. 126. Sokolský věstník: list Československé obce sokolské. Praha: Československá obec sokolská, 1946(11), s. 134. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. Praha: Komunistická strana Československa, 29.1.1952, 32 - 33(24), s. [4]. Rovnost: list sociálních demokratů českých. Brno: J. Opletal, 12.09.1975, 90(215), s. 4, 15.10.1975, 90(243), s. 4. Ročenka Československé republiky. Praha: [s.n., 1922, 1(1), s. 351.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002874.htm ]