NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Procházka, Vojtěch, 1890-1946
Narození 16. října 1890, Vrbátky (okr. Prostějov)
Úmrtí 4. prosince 1946, Vyškov (okr. Vyškov)
Místo působení Vyškov (okr. Vyškov) - Městská knihovna (nyní Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově) (1921-1925)
Vyškov (okr. Vyškov) - Obvodová knihovna (1922-1932)
Vyškov (okr. Vyškov) - Reálné gymnasium (1935-1937)

Biografická pozn. Narozen 16.10.1890 ve Vrbátkách, zemřel 4.12.1946 ve Vyškově. Středoškolský profesor, knihovník, archivář a muzejní pracovník, historické práce.
Źivotopis Narodil se 16. října 1890 ve Vrbátkách, kde jeho otec působil jako řídící učitel v místní dvojtřídce. V letech 1901 až 1909 docházel na české státní gymnázium v Olomouci. Po maturitě, kterou složil s vyznamenáním v červenci 1909, odešel studovat klasickou filologii a filozofii na Univerzitu Karlovu do Prahy. V dubnu 1913 složil učitelskou zkoušku. V letech 1914 až 1916 vykonal prezenční vojenskou službu u zdravotnického oddílu ve Vídni. Po klauzurních zkouškách v prosinci 1917 byl uznán způsobilým vyučovat filozofii a řečtinu na vyšších a latinu na nižších středních školách. To měl za sebou již rok pedagogické práce suplujícího učitele na gymnáziu v Německém Brodě. V prosinci 1917 byl ustanoven suplujícím učitelem na reálném gymnáziu v Novém Bydžově. V červenci 1917 získal definitivu a od září 1919 až do své smrti působil jako profesor na reálném gymnáziu ve Vyškově. Po odchodu prof. Souška převzal v říjnu 1921 městskou knihovnu, když v červenci a srpnu 1921 absolvoval státní knihovnický kurz v Olomouci. Knihovní fond rozdělil na zábavnou část a naučnou, z fondu odstranil brakovou literaturu. Nové knihy pečlivě vybíral. O své knihovnické zkušenosti se podělil s účastníky sjezdu osvětových pracovníků v Praze v červenci 1922, kde pronesl přednášku nazvanou O slučování knihoven. Pro řadu jiných aktivit se na konci září 1925 vzdal vedení městské knihovny. Ponechal si však vedení obvodové knihovny, do níž věnoval při jejím vzniku v roce 1922 řadu vlastních knih a prosklenou skříň na jejich uložení a o jejíž činnosti v roce 1923 napsal do České osvěty (1923-1924, 20(8), s. 231-232).
Od roku 1925 spravoval městskou čítárnu, do níž objednával německé a francouzské časopisy pro studenty. Vybudoval v ní politickou příruční knihovnu a staral se o ni do roku 1927, zatímco o obvodovou knihovnu až do roku 1932. V prosinci 1930 přednášel na reálném gymnáziu ve Vyškově o knihovnické činnosti a od školního roku 1935/36 do května 1937, kdy odešel na zdravotní dovolenou, pečoval o profesorskou knihovnu. Byl také členem Spolku československých knihovníků a jejich přátel. Mnoho let se věnoval vlastivědnému výzkumu vyškovského okresu, pořádal sbírky místního Krajinského muzea, jehož správcem byl od roku 1923, obohacoval městský archiv, v němž pracoval jako městský archivář od roku 1927 za roční odměnu 350 Kč. Za okupace, kdy se měl ujmout správy gymnázia některý z členů sboru, se zpočátku zdráhal přijmout tuto funkci. Správu převzal až v srpnu 1944 a setrval v ní nejen do konce války, ale do své smrti, která nastala 4. prosince 1946. Den poté se s ním rozloučila veřejnost před vyškovskou radnicí a 6. prosince 1946 proběhla kremace v Brně. Česká osvěta: list věnovaný zájmům veřejného knihovnictví a organisaci lidového vzdělání. Velvary: Kamil Harmach, 1921-1922, 18(19), s. 438.
Medaile a ocenění čestný občan města Vyškov (1946)
pojmenování Krajinského muzea (1946)
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002875.htm ]