NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vozka, Jaroslav, 1904-1954
Narození 2. července 1904, Velké Chomutice (okr. Jičín)
Úmrtí 8. května 1954, Berlín (Německo)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vysoká škola politická a sociální (1948)

Biografická pozn. Narozen 2.7.1904 ve Velkých Chomuticích u Nového Bydžova, zemřel 8.5.1954 asi v Berlíně (Německo). Vysokoškolský profesor, sociálně demokratický publicista, knihovník, politické a ideologické socialistické spisy.
Źivotopis ​​Narodil se 2. července 1904 nedaleko Hořic ve Velkých Chomuticích. V letech 1916 až 1923 docházel na vyšší reálku v Jičíně, na níž složil v červnu 1923 maturitu s vyznamenáním. Na podzim toho roku se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po roce pokračoval ve studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze až do roku 1927. V letech 1925 až 1933 byl zaměstnán jako redaktor Masarykova naučného slovníku. V letech 1924 až 1927 byl členem redakčních rad několika periodik (Studentská revue, Přerod, Kritika). Od roku 1927 působil v tisku sociální demokracie. Od roku 1932 byl spoluredaktorem Nových obzorů, dva roky nato redaktorem Práva lidu. V třicátých letech sestavil bibliografii prací Františka Modráčka, která vyšla v roce 1931 ve sborníku k šedesátinám. V té době se zajímal o knihovnické otázky, což dokládá jeho článek “Co mají obsahovati dělnické knihovny ze socialistické literatury” otištěný v roce 1933 v Kulturním věstníku Pražské odb. Dělnické akademie a článek Dělnické knihovny publikovaný v Právu lidu (22. 10. 1933, s. 9). Za protektorátu redigoval Národní práci a v letech 1942 až 1945 zastával funkci šéfredaktora plzeňského deníku Nová doba. V tu dobu se zapojil do protinacistického odboje a působil jako spojka mezi různými ilegálními skupinami. Po osvobození Československa se stal vedoucím redaktorem deníku Práce. V letech 1945 až 1950 přednášel na Vysoké škole politické a sociální v Praze, byl děkanem školy a ředitelem její knihovny. Z června 1948 se dochovala jeho žádost o stavební úpravu knihovny ve Vlašské ulici.
Po únorovém převratu 1948 odstoupil z veřejného života, nadále však působil jako vysokoškolský pedagog. Zemřel za neobjasněných okolností v roce 1954, když se pokusil překročit hranice mezi východním a západním Berlínem.
Medaile a ocenění Československý válečný kříž 1939 (1946)
Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně (1946)
pamětní deska na budově v Železnici
Další info URLWikipedie (Jaroslav Vozka)
URLEncyklopedie ČSSD (Vozka, Jaroslav)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002878.htm ]