NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Marvan, Robert, 1902-1971
Odkaz. forma Kohn, Robert, 1902-1971
Narození 17. února 1902, Vyškov (okr. Vyškov)
Úmrtí . 1971
Místo působení Vyškov (okr. Vyškov) - Veřejná knihovna města Vyškova (nyní Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově) (1935-1942, 1945-1952)

Biografická pozn. Narozen 17.2.1902 ve Vyškově, zemřel v roce 1971. Knihovník.
Źivotopis Narodil se jako Robert Kohn 17. února 1902 ve Vyškově, kde byl jeho otec speditérem. Vychodil tři třídy měšťanské školy a dva ročníky veřejné obchodní školy. Od července 1935 byl zaměstnán na vyškovském městském úřadě v hospodářském oddělení. Měl velký zájem o práci v knihovně, o čemž svědčí fakt, že absolvoval státní knihovnický kurz a dvakrát požádal o funkci vyškovského knihovníka. Vyhověno mu bylo až na začátku září 1935. Dne 3. září 1935 mu byla předána knihovna a čítárna a zároveň předseda knihovní rady poděkoval dosavadnímu knihovníkovi E. Kudrnáčovi. V roce 1938 si nechal změnit židovské příjmení Kohn na Marvan. V roce 1939 ho ocenila městská rada, že dobře vede knihovnu. Za protektorátu se okupanti nejprve zaměřili na její fond. Několikrát musel vyřadit z knihovny tzv. závadné knihy podle seznamů zaslaných Ministerstvem školství a národní osvěty. V říjnu 1940 přišly na řadu knihy anglosaských autorů. Ty naštěstí mohl zabalit do balíků a uložit do skladu knihovny. V tom roce se však zaměřili okupanti i na zaměstnance knihovny. Marvan musel doložit svůj původ, a protože měl jednoho úplného židovského prarodiče, musel opustit knihovnu i městský úřad bez nároku na penzi. Podle Vyškovského sborníku k jeho odchodu došlo v roce 1941, podle Zpráv Muzea Vyškovska až na konci srpna 1942. Byl poslán na nucené práce do továrny. Po osvobození Československa se vrátil do knihovny v květnu 1945, ale pro její špatný stav se mu podařilo otevřít ji veřejnosti až v září 1945. V dubnu 1946 přestěhoval knihovnu do lepších prostor a v tom měsíci si podal přihlášku do Svazu českých knihovníků. V květnu 1948 se zúčastnil 1. sjezdu českých knihovníků.
Po transformaci městské knihovny na okresní lidovou knihovnu v roce 1951 zůstal ve vedoucí funkci až do konce března 1952, kdy z knihovny odešel. Zprávy Muzea Vyškovska z roku 1971 naznačovaly, že důvodem odchodu byla frustrace z množství úkolů, které byly kladeny na knihovnu s omezenými prostorami pro činnost a malým počtem zaměstnanců. V. Raška v Duze se domníval, že pro prvorepublikového demokrata byla nepřijatelná totalitní ideologie. Další osudy R. Marvana nejsou známy. Zemřel v březnu 1971, kremace proběhla 25. března 1971 na ústředním hřbitově v Brně.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002880.htm ]