NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Polák, Jan, 1867-1939
Narození 15. února 1867, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 28. listopadu 1939, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1898-1931)

Biografická pozn. Narozen 15. 2. 1867 v Praze, zemřel 28. 11. 1939 tamtéž. Vedoucí půjčovny v městské knihovně pražské, vedoucí pobočky v Praze-Bubenči.
Źivotopis Narodil se 15. února 1867 v Praze na Novém Městě, kde jeho otec byl kloboučnickým tovaryšem. Vychodil 1 ročník měšťanské školy a pak se vyučil knihařskému řemeslu v dvouleté pokračovací škole a ve státní průmyslové škole. V dubnu 1885 získal výuční list. Po vyučení pracoval u různých firem, nejdéle od března 1888 do října 1898 v továrně na strojní papír R. Kubík v Bubenči. V listopadu 1898 nastoupil do městské knihovny pražské jako výpomocný sluha za denní plat 1 zl. 20 kr. Od listopadu 1901 dostával roční služné 1000 K a příbytečné. V říjnu 1907 byl jmenován definitivním sluhou, od července 1919 měl hodnost podúředníka. Zpočátku půjčoval knihy, později psal půjčovní lístky, zapisoval do legitimací, vytvářel seznamy čtenářů, které bylo třeba upomínat. Jako podúředník přijímal vrácené knihy, vedl statistiku, měl dozor nad chodem celé půjčovny v ústřední knihovně. V letech 1920 až 1922 pomáhal B. Sílovi a J. Plzeňskému v hudebním oddělení. Protože pracoval svědomitě, výjimečně dostal v listopadu 1921 titul kancelisty, i když jeho školní vzdělání bylo pro tento titul nedostatečné. Ředitel J. Thon o něm napsal v květnu 1924: Po nastoupení upozornil na sebe svým velkým zájmem a přičiněním, které věnoval knihám a pracím v knihovně. Tím se stalo, že si postupem let osvojil slušnou znalost knih, zejména beletrie i po stránce obsahové a celé kancelářské agendy, pokud byla ve spojení s půjčováním knih. Proto v pozdějších letech, jak knihovna rostla a stoupala frekvence, bylo mu svěřeno vedení celé agend spojené s půjčováním knih veřejnosti v ústřední knihovny.
Po vytvoření Velké Prahy mu přibyly práce spojené s přidělováním knih z centrály do jednotlivých knihoven a jejich evidencí. Patrně začátkem roku 1926 se stal vedoucím knihovny v Praze-Bubenči a tuto funkci zastával zřejmě až do odchodu do důchodu v květnu 1931. Zemřel 28. listopadu 1939 v Praze.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002885.htm ]