NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Polák, Jan, 1867-
Narození 15. února 1867, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1898-1931)

Biografická pozn. Narozen 15. 2. 1867 v Praze. Úředník v městské knihovně pražské.
Źivotopis Narodil se 15. února 1867 v Praze na Novém Městě, kde jeho otec byl kloboučnickým tovaryšem. Od listopadu 1898 byl zaměstnán v městské knihovně pražské. V roce 1901 měl funkci sluhy, od ledna 1902 měl definitivu, V roce 1906 se o něm psalo jako o výpomocném sluhovi v městské knihovně, v roce 1909 o sluhovi a od července 1919 o podúředníkovi. V letech 1920 až 1922 pomáhal B. Sílovi a J. Plzeňskému v hudebním oddělení. Protože pracoval svědomitě, vyjímečně dostal titul kancelisty, i když jeho školní vzdělání bylo pro tento titul nedostatečné. Od roku 1923 vykonával dozor nad půjčováním knih v ústřední knihovně. Ředitel J. Thon o něm napsal v květnu 1924: Po nastoupení upozornil na sebe svým velkým zájmem a přičiněním, které věnoval knihám a pracím v knihovně. Tím se stalo, že si postupem let osvojil slušnou znalost knih, zejména beletrie i po stránce obsahové a celé kancelářské agendy, pokud byla ve spojení s půjčováním knih. Proto v pozdějších letech, jak knihovna rostla a stoupala frekvence, bylo mu svěřeno vedení celé agend spojené s půjčováním knih veřejnosti v ústřední knihovny. Po vytvoření Velké Prahy mu přibyly práce spojené s přidělováním knih z centrály do jednotlivých knihoven a jejich evidencí. V květnu 1931 byl dán do penze.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002885.htm ]