NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pechová, Irena
Narození 15. prosince 1896
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1927-1948)

Biografická pozn. Narozena 15. 12. 1896. Knihovnice, autorka katalogů výstav.
Źivotopis Narodila se 15. prosince 1896 v Jaroměři, kde byl otec zaměstnán jako průvodčí vlaků. V letech 1907 až 1910 docházela do měšťanky v Karlíně a v letech 1910 až 1913 do městské ženské průmyslové školy v Karlíně. Ve školním roce 1913/14 absolvovala s vyznamenáním pražskou jednoroční školu Českoslovanské obchodnické besedy. V březnu 1915 vstoupila do služeb okresního výboru na Žižkově jako výpomocná písařka. Od ledna 1916 byla vedena jako výpomocná kancelistka. Zapisovala sňatky do matrik a prováděla veškeré další kancelářské práce. Od října 1916 poslouchala přednášky z účtovědy na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Od ledna 1917 měla hodnost manipulační úředník, od ledna 1918 okresní kancelistka. Po vzniku Velké Prahy ji v únoru 1922 převzala pražská obec. Pracovala v popisním referátě hlavního města Prahy, kde vyřizovala nahromadělé přestupy a výstupy z církve. Na vlastní žádost přešla 18. října 1927 na ústřední ředitelství městských knihoven jako kancelářský vrchní adjunkt v 6. platové skupině v kancelářském úřednictvu. Od května 1931 užívala titul kancelářský revident, od července 1938 titul kontrolorka pomocné služby správní. V ústřední knihovně sestavila v roce 1938 katalog výstavy Z. Wintera a s M. Halíkem katalog výstavy životního díla básníka Viktora Dyka. Podílela se na přípravě výstavy Československá kniha v cizině, která měla být uspořádána k 20. výročí ČSR, ale kvůli vnitropolitické situaci se neuskutečnila. O výstavě napsala aspoň článek do časopisu Knihy a čtenáři v roce 1947, a navázala tak na článek z roku 1939, kde téma výstav zpracovala obecně.
V roce 1941 byla tajemnicí ústřední knihovny a zasloužila se o vydání knihy veršů českých básníků o Praze. Pronajímala sály v ústřední knihovně a zpracovávala odborné lístkové katalogy v literárním oddělení. Patřila mezi opory ředitele Thona. Byla členkou Československé společnosti knihovědné. Od července 1944 do května 1945 byla na dočasném odpočinku. V roce 1946 vedla referát zadávání přednáškových a koncertních sálů, připravovala soupis cizojazyčných děl české literatury, která vyšla za války v cizině. V listopadu 1948 požádala o přeložení ze zdravotních důvodů na trvalý odpočinek, k čemuž došlo 1. lednem 1949.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002887.htm ]