NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pechová, Irena
Narození 15. prosince 1896
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1928-)

Biografická pozn. Narozena 15. 12. 1896. Knihovnice, autorka katalogů výstav.
Źivotopis Narodila se 15. prosince 1896. Ve službách pražské obce byla od března 1915, do ústředního ředitelství knihoven a čítáren byla převedena z popisného referátu nejpozději v roce 1928. Od roku 1927 byla vedena jako kancelářský vrchní adjunkt v 6. platové skupině v kancelářském úřednictvu, v květnu 1938 přešla do 5. platové skupiny úřednictva pomocné služby správní. V knihovně sestavila v roce 1938 katalog výstavy Z. Wintera a s M. Halíkem katalog výstavy životního díla básníka Viktora Dyka. Podílela se na přípravě výstavy Československá kniha v cizině, která měla být uspořádána k 20. výročí ČSR, ale kvůli vnitropolitické situaci se neuskutečnila. O výstavě napsala aspoň článek do časopisu Knihy a čtenáři v roce 1947, a navázala tak na článek z roku 1939, kde téma výstav zpracovala obecně. V roce 1941 byla tajemnicí ústřední knihovny a zasloužila se o vydání knihy veršů českých básníků o Praze. Patřila mezi opory ředitele Thona. V knihovně pracovala ještě v roce 1948, kdy byla kontrolorkou pomocné služby správní. Byla členkou Československé společnosti knihovědné.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002887.htm ]