NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Korhoň, Miloš, 1975-
Narození 5. února 1975, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Vědecká knihovna v Olomouci (2000-)

Biografická pozn. Narozen 5. 2. 1975 v Olomouci. Mgr., historik, knihovník.
Źivotopis Narodil se 5. února 1975 v Olomouci. V letech 1989 až 1993 docházel na gymnázium v Olomouci – Hejčíně. Po maturitě studoval obor německá filologie – historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2000 obhájil diplomovou práci na téma Dějiny městské hromadné dopravy v Olomouci a byl mu udělen titul magistr. Ještě v tom roce nastoupil do Vědecké knihovny v Olomouci na dvouletou civilní službu. Po jejím ukončení zůstal v knihovně jako specialista na historické fondy. Od roku 2003 pracuje jako vedoucí oddělení správy fondů a historických fondů. Od července 2019 do září 2019 byl pověřen řízením Vědecké knihovny v Olomouci, v letech 2010 až 2022 zastupoval ředitele knihovny a nyní působí jako náměstek ředitele pro fondy. Zabývá se tvorbou strategií dlouhodobého uchovávání fondů knihovny a koordinuje oddělení odpovědného za péči o novodobý i historický fond knihovny. Dříve koordinoval PR strategii knihovny, tvořil některé tiskové zprávy a udržoval kontakt se sdělovacími prostředky. Již během civilní služby zajišťoval granty z programu VISK. Od roku 2008 připravuje grantové a investiční projekty a dohlíží na jejich realizaci. Např. v letech 2008 až 2011 se jednalo o projekt Digimon – Digitalizace moravských novin, v letech 2012 až 2014 spolupracoval na přípravě a realizaci projektu Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, který spočíval ve vybudování digitalizačního pracoviště a digitalizaci novin ve VKOL, a v letech 2015–2017 spolupracoval na přípravě projektu Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci.
V letech 2022 a 2023 připravil a realizoval projekt Modernizace digitalizačního vybavení úseku historických fondů. Od roku 2013 do roku 2023 spolupracoval na přípravě a realizaci rekonstrukce Červeného kostela a jeho přestavbě na sál pro kulturní akce. Připravuje výstavy, zasedá v redakční radě knihovního časopisu KROK, píše nebo edituje knihy, přispívá do knihovnických periodik a sborníků. Je spoluautorem výsledků výzkumných projektů týkajících se software pro PERMONIK - nástroj pro porovnávání více exemplářů rozsáhlých titulů periodik s důrazem na regionální mutace (2019), databázi provenienčních znaků (2019), Integrované centrální vyhledávací rozhraní INPROVE (2020), Komunikační API pro systém evidence periodik (2021). Od roku 2006 externě působí jako sportovní redaktor České televize pro Olomoucký kraj. Mezi jeho zájmy patří příroda, sport, cyklistika, turistika a hudba.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002894.htm ]