NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pech, Karel, 1934-
Narození 6. srpna 1934, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1958-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1967-)

Biografická pozn. Narozen 6. 8. 1934 v Praze. PhDr., bibliograf, pracovník Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.
Źivotopis Narodil se 6. srpna 1934 v Praze. Do roku 1953 docházel na gymnázium. Po maturitě, kterou složil v červnu 1953, studoval obor knihovnictví se specializací na katalogizaci a čeština na Filologické fakultě University Karlovy v Praze. V červenci 1958 byl prohlášen promovaným filologem, když vypracoval diplomovou práci Systém katalogů v knihovnách (Nástin problematiky). Dostal umístěnku do Národní knihovny a v srpnu 1958 nastoupil jako bibliograf do oddělení retrospektivní bibliografie a později do oddělení věcného popisu současné knižní produkce. Prostředí knihovny znal už od listopadu 1957, když pracoval v oddělení ústřední katalogizace a bibliografického popisu Národní knihovny po dobu nemoci L. Bauerové a od března 1958 po dobu nemoci M. Stanislavové. Od prosince 1959 byl na funkci samostatný odborný bibliograf. V roce 1960 se ujal práce v opožďujícím se úseku desetinného třídění a desetinného rejstříku bibliografických záznamů české literární produkce 1950-1960. Od listopadu 1965 externě vypracovával bibliografii k národnostní otázce v letech 1945-1965 pro ČSAV Filosofický ústav. V tom měsíci byl převeden do Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví na pozici samostatného odborného knihovníka. V červnu 1967 složil rigorózní zkoušky a obhájil disertaci Systém katalogů v knihovnách na Fakultě osvěty a novinářství University Karlovy v Praze. Přihlásil se do konkurzu na funkci inženýra 2. stupně v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze. Uspěl kromě jiného díky publikační činnost v odborném knihovnickém tisku.
V roce 1962 zveřejnil ve vědecko-technickém sborníku Knihovna stať Čtenářské hledisko v systému knihovnických katalogů (1962(3), s. 271-288) a v roce 1967 stať Meziknihovní bibliograficko-informační služba v lidových knihovnách (1967(7), s. 461-497). V roce 1965 publikoval stať Desetinné třídění v bibliografii a věcné katalogizaci ve sborníku Česká bibliografie (1965(4), s. 37-46). V polovině listopadu 1967 nastoupil na úsek výzkumu a racionalizace do referátu normalizace metodického odboru Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Od roku 1968 byl tajemníkem komise pro normalizaci v oboru VTEI a knihovnictví. V r. 1968 vyšla jeho práce Bibliograficko-informační služba jako základní složka práce knihoven ve sborníku Česká bibliografie (1968(7), s. 68-90). Nejpozději od roku 1976 až do roku 1990 byl členem redakční rady sborníku Česká bibliografie. V ÚVTEI působil ještě v roce 1987 a ještě v roce 1996 v Národním informačním středisku České republiky, které vzniklo transformací ÚVTEI. Zapojil se také do práce Svazu knihovníků a informačních pracovníků a v roce 1969 byl předsedou členské komise ÚV SKIP. Byl pohybově hendikepován a v dospělosti se pohyboval s pomocí invalidního vozíku.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002900.htm ]