NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čápová, Milada, 1883-1956
Církevní jméno Frídová, Milada, 1883-1956
Narození 1. října 1883, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí . 1956
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1925-1939)

Biografická pozn. Narozena 1. 10. 1883 v Praze, zemřela v roce 1956 nebo 1957. Úřednice Ústřední knihovny hl. města Prahy.
Źivotopis Narodila se jako Milada Frídová 1. října 1883 v Praze na Novém Městě do rodiny sekretáře české polytechniky, jenž svá díla podepisoval jménem Jaroslav Vrchlický. Absolvovala Vyšší dívčí školu v Praze. Toužila se stát lékařkou, přesto si zapsala studium filologie a světové literatury na české Karlo-Ferdinandově universitě v Praze od školního roku 1901/02. Údajně studovala také na uměleckoprůmyslové škole. Byla velmi přitažlivá žena. Zamiloval se do ní M. R. Štefánik, ale po jeho odchodu do Francie intimní vztah zanikl. Provdala se za hospodářského správce císařských statků v Bystrém Gabriela Čápa, kterého poznala v roce 1903, a porodila mu dvě dcery. Když povyrostly, nastoupila v listopadu 1925 do služeb pražské obce, patrně hned do ústřední knihovny. Od konce srpna 1928 byla čekatelkou v kategorii kancelářského úřednictva. V prosinci 1929 byla jmenována do 7. třídy kancelářského úřednictva, od roku 1938 byla v pomocné službě správní. Pracovala v katalogizaci. Jako hmotně zajištěná a vdaná musela odejít z knihovny po 1. lednu 1939. Od roku 1901 byla byla jednatelkou Filantropické družiny bývalých žákyň Vyšší dívčí školy v Praze. Koncem dvacátých let publikovala v Literárních rozhledech (roč. XIII) stať Dětské vzpomínky na Jaroslava Vrchlického. Přispěla také textem na toto téma v roce 1942 do sborníku Vzpomínky na veleducha české poesie Jaroslava Vrchlického ke třicetiletému výročí jeho smrti v Domažlicích dne 9. září roku 1912, který sestavil její manžel. Zemřela v roce 1956 nebo (podle údaje na jejím fotu) v prosinci 1957.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002901.htm ]