NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čápová, Milada, 1883-1956
Církevní jméno Frídová, Milada, 1883-1956
Narození 1. října 1883, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí . 1956
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1925-1939)

Biografická pozn. Narozena 1. 10. 1883 v Praze, zemřela v roce 1956 nebo 1957. Úřednice Ústřední knihovny hl. města Prahy.
Źivotopis Narodila se jako Milada Frídová 1. října 1883 v Praze na Novém Městě do rodiny sekretáře české polytechniky, jenž svá díla podepisoval jménem Jaroslav Vrchlický. V letech 1894 až 1900 docházela do Vyšší dívčí školy v Praze a v letech 1900 až 1903 studovala kresbu a malbu na Umělecko-průmyslové škole v Praze. V červenci 1901 složila zkoušku z francouzštiny na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity. Byla velmi přitažlivá žena. Zamiloval se do ní M. R. Štefánik, ale po jeho odchodu do Francie intimní vztah zanikl. V listopadu 1903 se provdala za hospodářského správce císařských statků v Bystrém Gabriela Čápa, kterého poznala v tom roce, a porodila mu dvě dcery. Manželství nebylo šťastné a skončilo rozvodem v listopadu 1925. Od ledna 1924 byla ve službách pražské obce. Zpočátku pracovala jako smluvní výpomocná opatrovnice v oddělení jeslí při mateřské škole na Hradčanech. V listopadu 1925 byla přikázána do ústřední knihovny, když v srpnu 1925 podala žádost o dozorčí službu v čítárně pro děti, která se začala stavět. V knihovně katalogizovala cizí literaturu. Od konce srpna 1928 byla čekatelkou v kategorii kancelářského úřednictva. V květnu 1929 složila kancelářskou zkoušku a v prosinci 1929 byla jmenována do 7. třídy kancelářského úřednictva. Od května 1931 užívala titul kancelářské asistentky, resp. asistentky v pomocné službě správní. V březnu 1939 byla přeložena na trvalý odpočinek. Od roku 1901 byla jednatelkou Filantropické družiny bývalých žákyň Vyšší dívčí školy v Praze. Koncem dvacátých let publikovala v Literárních rozhledech (roč. XIII) stať Dětské vzpomínky na Jaroslava Vrchlického.
Přispěla také textem na toto téma v roce 1942 do sborníku Vzpomínky na veleducha české poesie Jaroslava Vrchlického ke třicetiletému výročí jeho smrti v Domažlicích dne 9. září roku 1912, který sestavil její bývalý manžel. Zemřela v roce 1956 nebo (podle údaje na jejím fotu) v prosinci 1957. Další zdroj: AHMP, Kniha oddaných, farnost při kostele Nejsvětější Trojice v Podskalí, 1901-1909, fol. 61.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLZáznam v knize oddaných

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002901.htm ]