NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kukučová, Dagmar, 1926-1997
Narození 25. března 1926, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí . 1997
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (1950-1951)
Bratislava (Slovensko) - Filozofická fakulta Slovenskej Univerzity (nyní Filozofická fakulta Univerzity Komenského) (1951-1959)
Bratislava (Slovensko) - Ústredná knižnica Filozofickej fakulty University Komenského (1959-1972)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1972-1987)

Biografická pozn. Narozena 25. 3. 1926 v Praze, zemřela 1997. PhDr., knihovnice.
Źivotopis Narodila se 25. března 1926 v Praze do úřednické rodiny. Do roku 1938 žila ve Vrútkách na Slovensku a od září 1937 dojížděla do reformovaného reálného gymnázia v Martině. Po rozvodu rodičů se odstěhovala s matkou a bratrem do Prahy. V září 1945 maturovala na reálném gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze 2 a zapsala si studium pomocných věd historických na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Ve školním roce 1947/48 a 1948/49 navštěvovala knihovnické kurzy při fakultě, v únoru 1949 a červnu 1949 složila státní knihovnické zkoušky a v únoru 1950 získala na univerzitě absolutorium. Od podzimu 1949 si přivydělávala jako brigádnice ve Státní pedagogické knihovně Komenského a v polovině ledna 1950 nastoupila do zaměstnání na Filozofickou fakultu University Karlovy v Praze, kde spolu s R. Hnízdovou založila knihovnické středisko. V listopadu 1951 odešla na Slovenskou univerzitu do Bratislavy, aby na subkatedře knihovnictví zajišťovala chod studijního plánu pro denní studium a budovala seminární knihovnu. Od školního roku 1953/54 působila jako odborná asistentka na Filozofické fakultě Slovenské univerzity. Vedla praktická cvičení z katalogizace a bibliografie, přednášela o knihovnictví, systematicky doplňovala seminární knihovnu subkatedry nákupem literatury v antikvariátech. Učila rovněž na Střední knihovnické škole v Bratislavě. V roce 1954 se stala členkou slovenské knihovní rady a Ústřední knihovnické rady v Praze. Byla členkou redakční rady časopisu Knižnica. V listopadu 1959 byla jmenována vedoucí Ústřední knihovny Filozofické fakulty University Komenského.
Dále se vzdělávala, v roce 1965 vystudovala osvětový obor na Univerzitě Komenského, kde složila rigorózní zkoušky v roce 1970 a předložila disertaci o tiskaři Alexandru Oujezdském. V roce 1968 docílila jako vedoucí knihovny, že počet zaměstnanců dosáhl čísla 16, že byla zprofesionalizována knihovna historického a slovanského semináře a že bylo uživatelům zpřístupněno šest dalších seminárních knihoven. Po svatbě s J. Bredárem pracovala ještě rok v bratislavské akademické knihovně a poté odešla do Prahy, kde v polovině srpnu 1972 nastoupila do Státní knihovny ČSR. Po měsíci byla pověřena vedením oddělení zpracování literatury Univerzitní knihovny, v prosinci 1974 byla jmenována do funkce vedoucí oddělení jmenného popisu a jmenných katalogů v sektoru knihovních fondů. Od ledna 1981 navíc zastupovala ředitelku sektoru. V Praze se rovněž zapojila do pedagogické činnosti. Ve školním roce 1979/80 přednášela základy knihovnictví na střední knihovnické škole, ve školním roce 1983/84 působila jako externí učitel na katedře vědeckých informací a knihovnictví. Na konci roku 1986 byla odvolána z funkce vedoucí oddělení jmenného popisu a jmenných katalogů v sektoru knihovních fondů na vlastní žádost a pracovala jako vedoucí odborný pracovník specialista. Na konci ledna 1987 odešla do starobního důchodu. Od roku 1973 byla členkou komise pro normalizaci v oboru VTEI, bibliografie a knihovnictví, byla rovněž jednatelkou komise pro jmenný popis a jmenné katalogy a od roku 1982 také členkou slovenské komise pro zpracování knihovních fondů. V roce 1997 zemřela.
Medaile a ocenění pamětní plaketa University Komenského (1971)
vzorná pracovnice Státní knihovny (1985)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002916.htm ]