NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krutská, Marie, 1915-
Narození 17. května 1915
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1931-1973)

Biografická pozn. Narozena 17. 5. 1915. Knihovnice, bibliografka, sestavitelka bibliografií pro učitele.
Źivotopis Narodila se 17. května 1915. Ve vzpomínkách, které publikovala ve sborníku v roce 1989, nastoupila jako dočasná výpomocná síla v srpnu 1931 do Státní pedagogické knihovny Komenského. Stalo se tak po dokončení školy, kterou ve vzpomínkách blíže nespecifikovala, a po vybrání v konkurzu na místo uvolněné po odchodu V. Podaného. Nejprve pracovala v katalogizaci, pak v půjčovně a patrně od roku 1963 v bibliografickém oddělení, protože od roku 1963 do roku 1971 sestavila téměř 30 informačních letáků a seznamů literatury. V prosinci 1949 vstoupila do Svazu českých knihovníků na doporučení L. Kratochvíla. V roce 1957 se stala členkou komise pro výpůjční techniku v rámci sekce pro knihovnickou techniku a organizaci práce knihoven Ústřední knihovnické rady. Málo publikovala v knihovnickém tisku. Kromě vzpomínek na práci v knihovně napsala v roce 1953 do časopisu Knihovna (s. 96-97) článek o tzv. výběrovém regálu (regálu, kam dávají doporučenou literaturu). Patřila mezi několik blízkých přátel L. Kratochvíla, kteří se podíleli na uskutečňování jeho plánů a pomáhali pro ně získávat také ostatní nové zaměstnance, jak uvedl K. Groh v roce 1982. Jmenovitě byla zmíněna mezi nadšenými pracovníky, o něž se může opřít vedení knihovny při prosazování opatření vedoucích ke zlepšení práce, v referátu, který přednesl na společné poradě krajských inspektorů, ředitelů studijních a vědeckých knihoven a krajských lidových knihoven J. Lipovský v červnu 1957. V pedagogické knihovně pracovala do odchodu do důchodu v roce 1973. Žila ještě v roce 1995, kdy poslala děkovný dopis za gratulaci k jejím osmdesátinám do Národní knihovny.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002925.htm ]