NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pavlová, Daniela, 1936-
Odkaz. forma Pavlová, Dana, 1936-
Narození 6. října 1936
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská lidová knihovna (nyní Městská knihovna v Praze) (1959-)

Biografická pozn. Narozena 6. 10. 1936. Prom. filoložka, vedoucí odboru pro práci s dětmi a mládeží v Městské knihovně v Praze, bibliografka, práce z oboru.
Źivotopis Narodila se 6. října 1936. Do roku 1959 studovala obor knihovnictví a čeština na katedře knihovnictví a novinářství na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Diplomovou práci nazvanou Spolupráce lidových knihoven s Československým svazem mládeže však dokončila až v Institutu osvěty a novinářství v roce 1963. Nejpozději v roce 1959 nastoupila do Městské lidové knihovny v Praze. V tom roce se totiž objevilo její jméno v publikaci Městské lidové knihovny Literatura národů Svazu sovětských socialistických republik (návrh typového katalogu pro okresní lidové knihovny) jako zpracovatelka rejstříků. V roce 1960 se podílela překladem na výběrovém seznamu literatury o V.I. Leninovi a na seznamu metodických textů k besedám o SSSR a sovětské literatuře. Od roku 1962 začala spolupracovat s časopisem Čtenář. V něm publikovala schéma komponovaného hudebně literárního večera o životě a díle B. Němcové Naše paní (01.1962, 14(1), s. 17-18), pro něj napsala článek K práci s literaturou mezi mládeží v ČSM (11.1964, 16(11). s. 391-393), o soutěži o historii a kultuře Leningradu pro pionýry (8.1965, 17(8). s. 307-308), o dětském oddělení, kde pracovala (11.1965, 17(11). s. 387-389). Naposledy napsala text do Čtenáře v roce 1973. Spolu s P. Štěpánkovou referovala o celoslovenském semináři Kniha při komunistické výchově dětí a mládeže, který se konal v září 1972 v Košicích (1.1973, 25(1). s. 10-11). Na Slovensko často jezdila přednášet. V listopadu 1971 se aktivně zúčastnila semináře pořádaného v Bratislavě na téma čtení děvčat.
V říjnu 1973 vystoupila na pracovním semináři na Slovensku a přítomné seznámila s rozborem přírůstků naučné literatury v letech 1967 až 1972 v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny v Praze (text vyšel ve sborníku Orientácia detí vo svete kníh so zameraním na náučnú literaturu). V březnu 1974 hovořila na konferenci Společnosti přátel knihy pro mládež. Její další životní osudy nejsou známy.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002930.htm ]